Gepubliceerd op:

16 februari 2017

Terugblik bijeenkomst toetreders Cultuurplan 2017-2020


Op donderdag 19 januari organiseerde de RRKC een bijeenkomst voor de achttien organisaties die dit jaar zijn toegetreden tot het Cultuurplan. De RRKC wilde onderzoeken welke vragen er leven bij deze groep instellingen die nu vanuit het Cultuurplan worden gefinancierd en welke ambities zij hebben.

De belangrijkste uitdagingen die de toetreders zien voor de komende jaren zijn:

  1. Het uitwerken van de ambities in programma’s en activiteiten met de beperkte financiële middelen. Veel organisaties kregen minder subsidie dan aangevraagd.
  2. De verandering van een adhoc-organisatie, veelal bestaand uit vrijwilligers en freelancers, naar een meer professionele organisatie met een vast team, toekomst bestendige marketing en communicatie, een trouw publiek en verschillende financieringsbronnen.
  3. Er leeft bij verschillende organisaties de behoefte aan coaching en ondersteuning vanuit het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door kennisuitwisseling met start-ups uit andere sectoren.De RRKC vindt het belangrijk dat deze organisaties de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. Vaak bereiken de toetreders een publiek dat door andere instellingen onvoldoende wordt bediend.

Sommige onderwerpen die aan bod kwamen deze middag kunnen de instellingen zelf bespreken met de gemeente, zoals aanpassing beleidsplan aan de subsidie, verantwoording, het uitvoeren van het verplichte onderdeel publieksonderzoek. Andere onderwerpen kunnen worden besproken met het Directeurenoverleg, in het bijzonder de samenwerking met de grote instellingen.

De directie S&C van de gemeente Rotterdam was aanwezig om de organisaties kennis te laten maken met de  accounthouders. En de werkwijze van de gemeente toe te lichten.