Gepubliceerd op:

17 januari 2017

Advies collectie Atlas van Stolk


De RRKC brengt in februari 2017 advies uit over de collectie Atlas van Stolk.  Deze collectie is gevestigd in het Schielandhuis en bestaat uit bijna 250.000 afbeeldingen over de Nederlandse geschiedenis. Grondlegger is Abraham van Stolk, een 19e-eeuwse Rotterdamse houthandelaar met een passie voor vaderlandse geschiedenis. Hij verzamelde prenten, tekeningen, foto’s en affiches. Na zijn dood ging de verzameling over op zijn zoon en diens nazaten, die de collectie verder uitbreidden.
De Stichting Atlas van Stolk, naast de gemeente eigenaar van de collectie, zocht naar een nieuw onderkomen waar de collectie aan een breed publiek kan worden getoond en goed wordt beheerd. Deze plek is gevonden: op de derde verdieping van de Centrale Bibliotheek, direct naast de Erasmus Experience. Maar het is nog een plan.

De gemeente Rotterdam heeft een langdurige subsidierelatie met de Stichting Atlas van Stolk. Het voornemen tot verzelfstandiging van de collectie en de plannen voor een andere huisvesting zijn voor de gemeente aanleiding om de RRKC te vragen om advies.  In het advies zal worden gereageerd op de volgende drie vragen van de wethouder van cultuur:
1. Wat is de betekenis van de collectie, inhoudelijk, maar ook voor de stad, nationaal en internationaal?
2. Wat is de beste locatie om de collectie te huisvesten en te tonen?
3. Wat zijn de presentatiemogelijkheden en hoe kan de collectie op de langere termijn worden ingezet?

Voor de uitwerking van het advies heeft de RRKC een commissie benoemd. Daarvan maken deel uit:
– Jacqueline Veenendaal (lid RRKC), voorzitter
– Blanka de Bruyne (lid RRKC)
– Wim Hupperetz, directeur Allard Pierson Museum
– Marieke van Bommel, directeur MAS Antwerpen en
– Ad van der Zee, Consulent erfgoed en geschiedenis Erfgoedhuis Zuid-Holland