Gepubliceerd op:

28 november 2016

International Advisory Board 2017


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is betrokken bij de organisatie van de International Advisory Board (IAB) die in het teken staat van kunst en cultuur. Tal van partijen binnen en buiten de Rotterdamse culturele sector werken samen met Rotterdam Partners aan het project. De RRKC neemt deel aan de begeleidende stuurgroep en klankbordgroep en begeleidt twee werkgroepen.

Wat is de IAB?
Een aantal internationale experts (samen de International Advisory Board) wordt door het college van B&W van Rotterdam gevraagd te adviseren over een relevant Rotterdams thema, vanuit de gedachte dat een blik van buiten leidt tot nieuwe inzichten. Rotterdam Partners -de organisatie ter ondersteuning en ter stimulering van de Rotterdamse economie- is de organiserende partij.

De IAB wordt georganiseerd sinds 2005. Eerder werd onder andere geadviseerd over watermanagement, CO2-free energy, diversity and inclusiveness en de omgang met klimaatveranderingen. Voor de komende editie over de Rotterdamse kunst en cultuur bestaat de IAB uitsluitend uit internationale experts op het gebied van cultuur en stedelijke ontwikkeling. Zij brengen eind 2017 advies uit aan het Rotterdamse college van B&W. De IAB zal worden voorgezeten door Jan Peter Balkenende. In het advies zal de IAB onder andere ingaan op de volgende vraag:

“Hoe kan Rotterdam als culturele bestemming beter nationaal en internationaal gepositioneerd worden?”

Alhoewel de IABx zelf pas in 2017 bijeen zal komen gaat het project al op 30 november 2016 van start met een presentatie van Wim Pijbes. Pijbes is door Rotterdam Partners gevraagd een analyse van de sterktes en zwaktes van de Rotterdamse culturele sector te maken. Vervolgens gaat een aantal werkgroepen aan de slag, bestaande uit Rotterdamse instellingen en experts van buiten. Zij leveren input aan de leden van de IAB. De IAB zelf zal in twee bijeenkomsten van enkele dagen de Rotterdamse culturele sector verkennen en het advies opstellen.
Het project eindigt met de presentatie van het advies van de IAB in het najaar van 2017. Voor meer informatie over de IAB en de presentatie op 30 november, neem contact op via rrkc@rrkc.nl