Gepubliceerd op:

22 november 2016

Blog van Jacob van der Goot | Nieuwe energie: surfen op de golf


Op 24 november stelt de gemeenteraad het Cultuurplan vast. Een kansrijke periode voor vernieuwing breekt aan. Overal in de stad ontstaan nieuwe initiatieven. En er is meer dan ooit een gevoel van eensgezindheid en bereidheid tot samenwerking bij de culturele instellingen. Nu de economie weer op gang komt en Rotterdam steeds meer toeristen trekt, lijkt het alsof we op de top van de golf zitten. De culturele sector, de gemeente, het bedrijfsleven en de inwoners van Rotterdam zijn samen verantwoordelijk voor een bloeiend cultureel leven in de stad.  Wanneer we gebruik maken van het momentum en de energie die er nu leeft, kan Rotterdam als cultuurstad echt een stuk verder komen.

Meer ruimte voor vernieuwing
Om te zorgen dat kunst en cultuur zich blijft ontwikkelen in Rotterdam is er meer ruimte nodig voor vernieuwing. Artistieke vernieuwing in het aanbod: cross overs, maar ook nieuwe manieren van produceren, maken en presenteren. Daarnaast zijn er culturele initiatieven in de wijken op het gebied van educatie en talentontwikkeling die de potentie hebben zich verder te ontwikkelen. De gevestigde instellingen kunnen hier een rol in spelen. Laat nieuwe initiatieven wortel schieten in de stad, zo ontstaan nieuwe hotspots. Bestaande culturele instellingen gaan inspelen op nieuwe vragen. Zoals nu gebeurt in Theater Zuidplein, waar het publiek mede het programma samenstelt. Geef jonge kunstenaars en makers, die hier afstuderen, de kans om zich aan de stad verbinden en hun beroepspraktijk op te bouwen. Daarvoor is geschikte en betaalbare woon- en werkruimte nodig.

Meer diversiteit in de culturele sector
Een ander belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren is meer diversiteit in de sector. Het gaat hierbij niet alleen om het bereiken van een meer divers publiek. Maar ook om meer diversiteit in de artistieke leiding, het bestuur en het personeelsbestand van culturele instellingen. Veel initiatiefrijke culturele ondernemers hebben moeite om te voldoen aan de voorwaarden die subsidiegevers stellen. Zie het artikel van Renee Trijselaar op 19 september op Vers Beton.

Een betere verbinding tussen bedrijfsleven en cultuur
De komende jaren wil de RRKC in samenspraak met de sector werken aan een betere verbinding tussen cultuur en de private sector. In eerste plaats gaat het om de ontmoeting tussen bedrijfsleven en de culturele sector te stimuleren en de zichtbaarheid van de culturele sector vergroten. Het bedrijfsleven kan van betekenis zijn bij o.a. het ontwikkelen van bedrijfsvoering in de culturele sector. Op zijn beurt kan het bedrijfsleven op leren van de innovatie die uit de culturele sector voortkomt.
Het is zaak om te onderzoeken welke nieuwe manieren voor financiering mogelijk zijn, daarbij is het belangrijk om subsidies te verbinden met andere financieringsbronnen en -vormen. Het huidige subsidiestelsel stimuleert vernieuwing en doorstroming onvoldoende. Er mist een functioneel onderscheid tussen de gevestigde instellingen, de starters en het middenveld. Het Rijk gaat subsidies anders inrichten: stedelijke regio’s worden naar verwachting belangrijker, dit kan voor Rotterdam een interessante ontwikkeling zijn.

Een steviger positie van cultuur in de internationale profilering van de stad
Rotterdam heeft sterke culturele merken, die internationaal aansprekend zijn en een dynamisch aanbod van kunst en cultuur in de stad. Sterke culturele merken en een ruim cultureel aanbod maken de stad aantrekkelijk voor buitenlandse toeristen. De RRKC is enthousiast over Rotterdam Xpanded, het veelbelovende initiatief van Kunsthal Rotterdam, International Film Festival Rotterdam (IFFR) en Museum Boijmans Van Beuningen. Ook het IABx-traject, een samenwerking van Rotterdam Partners, Rotterdam Festivals, Gemeente Rotterdam en de culturele sector richt zich op het versterken van de internationale positie van Rotterdamse kunst en cultuur.

Hoe gaan we dit doen?
De RRKC ziet voor zichzelf een rol om samen met de gemeente en de culturele sector deze vraagstukken te onderzoeken en op basis daarvan advies uit de brengen. Daarnaast kunnen er ook vragen van het bedrijfsleven en inwoners van de stad leiden tot adviezen. Ieder advies gaat gepaard met een openbaar debat over het onderwerp. De RRKC stelt nu de adviesagenda voor 2017 samen en presenteert deze binnenkort. U bent van harte welkom om bij deze debatten aanwezig te zijn en mee te denken over een cultureel diverser, vernieuwend en financieel gezond cultuuraanbod in de stad.

Dit blog werd op 22 november 2016 gepubliceerd op versbeton.nl