Gepubliceerd op:

10 november 2016

Kort verslag 010-Actueel debat van 5 november


Op zaterdag 5 november organiseerde LOKAAL in samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam het 010-Actueel debat ‘Cultuur in 010: Subsidiesysteem op de schop?’ over de manier waarop kunst- en cultuursubsidies in Rotterdam worden verdeeld.
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur nam hieraan deel en reflecteert op de wijze waarop het Cultuurplanadvies tot stand komt.

Hieronder een kort verslag van de bijeenkomst.

De opkomst voor het debat was goed. Onder het publiek bevonden zich mensen van Rotterdamse culturele instellingen, maar ook burgers die actief met cultuur zijn in Rotterdamse wijken. Er waren ook vier gemeenteraadsleden en wel van D66, Partij van de Dieren, GroenLinks en Leefbaar Rotterdam. Het was een pittig debat waaraan het publiek actief deelnam, waaronder ook de voorzitter van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Jacob van der Goot.
Eerst werden de voorliggende vragen zo goed als mogelijk beantwoord in een minicollege van Gepke Bouma, beleidsadviseur bij de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Daarna werd een panel geïntroduceerd waarvan deel uitmaakten Rento Zoutman (secretaris van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur), Ocker van Munster (voorzitter van het zogenoemde directeurenoverleg van de Rotterdamse cultuursector) en Marjan van Gerwen (directeur CultuurConcreet).

De belangrijkste uitkomsten van het debat waren:

  • Het subsidiesysteem wordt als te complex ervaren. Niet gesubsidieerde culturele initiatieven moeten ook toegang krijgen tot het systeem. Kleinere nieuwe instellingen mogen niet de dupe worden van het eeuwig voortbestaan en financieren van grote instellingen.
  • Naast kunst voor de elite is aandacht gewenst voor cultuur in de wijken. Het gaat daarbij niet alleen om financiële ondersteuning, maar ook om investeren in mensen.
  • De diversiteit in het publiekbereik schiet tekort. Ook het personeel van veel culturele instellingen is nog te weinig divers. Hier zou de gemeente meer op moeten inzetten.

Aan het eind mengde zich ook een paar gemeenteraadsleden in het debat. Bart-Joost van Rij van Leefbaar Rotterdam was van mening dat ook gewone Rotterdammers hun oordeel zouden moeten kunnen uitspreken over de verdeling van het subsidiebudget voor cultuur. Jos Verveen van D66 pleitte voor een nieuw initiatief: een breed innovatiefonds, dat niet alleen gericht zou zijn op de cultuursector.