Gepubliceerd op:

16 juni 2016

Overzicht Nederlandse cultuurexport 2015


Voor het tweede achtereenvolgende jaar is de Verenigde Staten de belangrijkste bestemming van de Nederlandse cultuurexport.

Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2015 van Buitengaats, de database waarin DutchCulture gegevens verzamelt over internationale activiteiten van kunstenaars en culturele organisaties in Nederland. Net als in voorgaande jaren zorgt muziek voor de meeste internationale culturele activiteiten vanuit Nederland. Vooral het aandeel van dance is groot, in sommige landen valt zelfs de helft van de activiteiten in deze categorie.

In 2015 registreerden we 14.470 activiteiten, ruim 1.800 meer dan in 2014. Het gaat hierbij om optredens, tentoonstellingen, presentaties en publicaties in het buitenland in alle cultuurdisciplines en die in principe toegankelijk zijn voor publiek.

Disciplines
In vrijwel alle disciplines is sprake van een toename of stabilisatie ten opzichte van 2014. Alleen bij film liep het aantal activiteiten licht terug. De groei kan deels verklaard worden doordat we steeds meer informatie ontvangen van de uitvoerende organisaties (waarvoor onze grote dank) én zelf steeds beter de internationale actieve makers weten op te sporen. Daarnaast past bijvoorbeeld de stijging bij theater in een trend die het Fonds Podiumkunsten op basis van gegevens over 2014 al signaleerde, namelijk dat gezelschappen gemiddeld niet vaker optreden in het buitenland, maar dat het aantal gezelschappen dat de grens oversteekt wel stijgt.

Landen
In vergelijking met 2014 is de landen top 5 van Buitengaats niet veranderd van samenstelling: de Verenigde Staten, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Wel is België is een plaats gestegen, wat misschien niet opmerkelijk is na het feestjaar BesteBuren dat de Vlaamse-Nederlandse samenwerking vierde met een breed scala van activiteiten.

Daarnaast valt vooral de groei van culturele activiteiten in Rusland, Brazilië en India op. Voor deze drie landen geldt dat de toename het gevolg is van meer activiteiten in meerdere disciplines. In Turkije is voor het eerst in drie jaar sprake van een lichte stijging, ook in Griekenland nam het aantal activiteiten toe.

Mighty Dance
Opmerkelijk is dat in Duitsland het aantal geregistreerde activiteiten in Buitengaats voor het derde achtereenvolgende jaar is gedaald. Een eenduidige verklaring hiervoor ontbreekt, maar wat Duitsland duidelijk wel mist is een sector die buiten proportioneel veel activiteiten oplevert. Op dit moment is dat in veel landen dance. Waar in de Verenigde Staten bijna 52% van de geregistreerde activiteiten dance betreft en Canada en Spanje met respectievelijk 42% en 56% ook belangrijke markten zijn, blijft in Duitsland het aandeel van dance steken op 12%.

In Voorbij de EDM Bubbel: ‘Amerikanen hebben strengere oren gekregen’ onderzocht Atze de Vries onlangs wat het perspectief voor Nederlandse dj’s en labels is als de ‘EDM bubbel’ in de Verenigde Staten barst. Stort dan ook de Nederlandse cultuurexport in? Dat lijkt wel mee te vallen. Door een verbreding van genres en venues ontstaan niches waardoor de mogelijkheden eerder groter dan kleiner worden. Daarnaast worden onder andere Zuid-Amerika en Azië belangrijker. Dat zien we ook in Buitengaats, waar het aandeel dance in de geregistreerde activiteiten in China en Brazilië al ruim 25% is en waarschijnlijk in de komende jaren zal stijgen.

Voor het hele bericht en een overzicht van de top 20, zie de website van DutchCulture.