Gepubliceerd op:

15 juni 2016

FNV KIEM heft zichzelf op


Kunstenaarsvakbond FNV KIEM heft zichzelf per 1 juli op. Een deel van de bond vormt een nieuwe Kunstenbond van creatieven en kunstenaars. De overige leden, waaronder de grafici, stappen over naar grote broer FNV. Dat was de uitkomst van het congres van FNV KIEM op 11 juni in het Utrechtse stadion Galgenwaard.

De nieuwe Kunstenbond, met als voorlopige naam ‘De Kunstenbond, vakbond van creatieven’, wil als zelfstandige vereniging beter kunnen inspelen op de behoeften van leden. De Kunstenbond gaat zich richten op mensen in het creatieve veld, die als kunstenaar of creatief in de Nederlandse samenleving werken.

FNV KIEM is de erfopvolger van de oudste landelijke vakbond van ons land, de typografenbond ANTB die precies 150 jaar geleden op 1 juni 1866 in Amsterdam werd opgericht door drukkers en letterzetters. Een meerderheid van de huidige 28 duizend leden van FNV KIEM stapt over naar de grote fusiebond FNV. Dit zijn met name de sectoren grafisch, verpakkingen, audiovisueel, uitgeverijen, uitkeringsgerechtigden en ouderen. Samen vormen zij binnen de FNV een nieuwe sector met als werktitel Media & Cultuur.

Na de splitsing van FNV KIEM per 1 juli is er een overgangsperiode tot 1 januari 2017, waarbinnen de oprichting van de Kunstenbond en de overstap van leden naar de FNV zijn beslag moet krijgen. Lees meer