Gepubliceerd op:

25 mei 2016

Beleidskader internationaal cultuurbeleid 2017-2020


Het Beleidskader volgt op de doorlichting van het beleid in de periode 2009-2014 door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) en een advies van de Raad voor Cultuur.

Kernpunten van het internationaal cultuurbeleid voor de periode 2017-2020 zijn: meer waardering voor de intrinsieke en maatschappelijke betekenis van cultuur, meer nadruk op het belang van uitwisseling, netwerken en wederkerigheid, een samenhangende en integrale landenaanpak, een inzet op de verbindende rol van cultuur en ondersteuning van culturele diplomatie wereldwijd.

Lees meer