Gepubliceerd op:

24 februari 2016

Vaak zwakke positie voor werknemers en zzp’ers in cultuursector


Wie in de cultuursector werkt, heeft vaak een zwakke arbeidsmarkt- en inkomenspositie. Dit is een belangrijke conclusie van een verkenning die de Raad voor Cultuur en de Sociaal- Economische Raad gezamenlijk hebben uitgevoerd. Deze conclusie geldt voor mensen die in loondienst werken, maar zeker ook voor zelfstandigen. Het aantal zzp’ers is in de periode 2009 tot en met 2013 met 20,4 % toegenomen tot bijna 106.000. De gemiddelde toename van het aantal zzp’ers in de Nederlandse economie was in dezelfde periode 9,6%. De SER publiceerde dit rapport op 22 januari. Minister Bussemaker reageerde deze week in een brief waarin ze de Raad van Cultuur vraagt een advies uit te brengen over de besteding van de € 2 miljoen ter verbetering van de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt. Door het stimuleren van bijscholing, het bevorderen van ondernemerschap en door het ondersteunen van impresariaten.