Gepubliceerd op:

18 januari 2016

Nieuwe leden Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur


Per 1 januari is de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur uitgebreid met vijf nieuwe leden. Het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam heeft Blanka De Bruyne, Oscar Wibaut, Sevdaliza Alizadeh, Nathalie Houtermans en Willem Sulsters benoemd als nieuwe leden van de RRKC.

Raadslid Simon Davies neemt afscheid van de RRKC, zijn termijn verloopt op 1 februari. Daarmee bestaat de RRKC uit twaalf leden, inclusief een voorzitter en een adviserend lid uit Antwerpen. Met deze nieuwe benoemingen is de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur weer op volle sterkte en begint vol vertrouwen aan het Cultuurplanadvies.