Gepubliceerd op:

17 december 2015

Cultuur in Beeld 2015


Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) brengt jaarlijks Cultuur in Beeld uit. Deze publicatie biedt een overzicht van belangrijke ontwikkelingen in de culturele en creatieve sector. Daarnaast agendeert Cultuur in Beeld onderwerpen die de komende tijd van belang zijn in het cultuurbeleid, waaronder lokale cultuurpraktijken en de rol van de stad. Op 14 december organiseerde OCW een conferentiedag n.a.v. Cultuur in Beeld. Een impressie van de dag is terug te vinden in het speciale online magazine.

Thema “Ruimte voor Cultuur”
De trek naar de steden is ongeëvenaard: sinds de 21e eeuw leeft voor het eerst de meerderheid van de wereldbevolking in een stad. De aantrekkingskracht van steden, of preciezer gezegd, stedelijke regio’s wordt gevormd doordat zij het brandpunt van creativiteit en innovatie zijn. Voor de regio is cultuur van belang voor het versterken van de eigen identiteit, als bindmiddel tussen bewoners en onmisbaar voor een aantrekkelijk leefklimaat.

Centraal in Cultuur in Beeld 2015 staat de manier waarop cultuur zich manifesteert op verschillende schaalniveaus: lokaal, stedelijk, regionaal, nationaal en internationaal. Hoe hangen deze verschillende niveaus met elkaar samen?

Download hier Cultuur in Beeld 2015