Gepubliceerd op:

9 december 2015

DE O&O-REGELING IN 2016, nieuwe sluitingsdata bekend


(c) Toine Horvers, Theun Okkerse

Ook in 2016 is er een budget beschikbaar voor de Ontwikkeling- en Onderzoeksregeling van CBK Rotterdam. In 2016 zijn er drie (in plaats van vier) aanvraagrondes, maar het totaal beschikbare budget blijft ongewijzigd. De sluitingsdata voor de drie rondes zijn 22 januari, 13 mei en 9 september.

De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O subsidie) is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid vergroot kan worden.

De O&O subsidie is een subsidieregeling voor individuele kunstenaars, aanvragen met een collectief karakter of doelstelling vallen buiten het kader van deze regeling.

Voorbeelden van projecten zijn:
– Een afgebakende periode van onderzoek en verdieping met een duidelijk      omschreven vraag- en/of doelstelling en een plan van aanpak.
– Internationale ontwikkeling van de beroepspraktijk, zoals artist-in-residency of  een studiereis indien deze een wezenlijk onderdeel uitmaakt van een  onderzoek of ontwikkeling in het kader van deze regeling.
– Onderzoeksproject (naar inhoud, materiaal), experiment.
– Publicatie; indien deze een wezenlijk onderdeel uitmaakt van een onderzoek of ontwikkeling in het kader van deze regeling.

Het onderzoek, project, de studiereis of artist-in-residency betreft nadrukkelijk geen continuering van de reguliere beroepspraktijk.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Art Office van CBK Rotterdam, bereikbaar van dinsdag t/m donderdag van 12.00-17.00 uur: 010 2092144/145 of via artoffice@cbkrotterdam.nl