Gepubliceerd op:

20 november 2015

Samenstelling Cultuurplancommissies


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur wordt bij de advisering in het kader van het Cultuurplan 2017-2020 ondersteund door tien disciplinecommissies die alle individuele aanvragen van instellingen op hun eigen merites beoordelen. Daarnaast heeft de Raad twee overkoepelende commissies ingesteld die de aanvragen onderling wegen. Uiteindelijk formuleert de Raad het eindoordeel.

Uit ruim 300 kandidaten met uiteenlopende achtergronden en capaciteiten heeft de Raad een selectie gemaakt. Vanuit de gedachte dat in elke commissie voldoende kennis en expertise aanwezig moet zijn om aanvragen van zeer uiteenlopende instellingen te kunnen beoordelen, is voor elke disciplinecommissie gezocht naar commissieleden met voldoende:

  • Vakinhoudelijke kennis van een bepaalde kunstdiscipline
  • Kennis over bedrijfsvoering, marketing en ondernemerschap
  • Voldoende kennis om instellingen te kunnen vergelijken in het nationale en internationale kunstenveld
  • Kennis van Rotterdam, zowel de stad als het publiek
  • Kennis over educatie en/of talentontwikkeling

Bekijk hier de samenstelling van de Cultuurplancommissies 2017-2020.