Gepubliceerd op:

18 november 2015

Nieuwe voorzitter voor Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur


Jacob van der Goot is door het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam benoemd tot voorzitter van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Jacob van der Goot (1952) verliet eerder dit jaar ABN AMRO Bank, waar hij lang voorzitter was van de Bank Rotterdam. Deze functie maakte het hem mogelijk actief te zijn op velerlei terrein in de stad, waarbij hij er steeds naar streefde de bank te verbinden met de stad, het bedrijfsleven en de culturele sector. Van der Goot is ervaren als bestuurder en toezichthouder, onder andere van verschillende Rotterdamse culturele organisaties. Hij volgt Melanie Post van Ophem op, die in juni na zes jaar voorzitterschap haar functie neerlegde.