Gepubliceerd op:

12 november 2015

Impact Award


Kunst wordt vaak gezien als een geïsoleerd domein, los van de dagelijkse gang van zaken bij bedrijven of maatschappelijke organisaties. Zowel de manier van werken, als dat wat er nagestreefd wordt is anders. Maar het is die wederzijdse vreemdheid die vernieuwing van perspectief mogelijk kan maken. En de behoefte daaraan is iets wat kunstenaars en bedrijven met elkaar delen: kunstenaars proberen steeds vaker een positieve impact te hebben op maatschappelijke processen en bedrijven krijgen steeds meer behoefte aan creatieve perspectieven op vastgelopen vraagstukken.

DE IMPACTPRODUCENT
Om de beloftevolle samenwerking tussen kunstenaars en bedrijven zo goed mogelijk te laten verlopen, is er een producent nodig: de impactproducent. Dit kan een ambtenaar zijn, iemand uit het bedrijfsleven of iemand die een bemiddelende positie heeft. De impactproducent en opdrachtgever kunnen ook dezelfde persoon zijn. Van belang is één cruciale kwaliteit: de gave om de samenwerking tussen de kunstenaar en organisatie zo in te richten dat er samen impact kan worden gemaakt op een maatschappelijk thema.

DE IMPACT AWARD
The Art of Impact is op zoek naar deze impactproducenten. Naar degenen die de omgeving rondom een vraagstuk zó organiseren dat er ruimte is voor zowel de artistieke inbreng van de kunstenaar als voor impact van het werk op het vraagstuk, de betrokkenen en op het bijbehorende (institutionele) systeem. De winnaar van de Impact Award is de persoon die een bedrijf of organisatie op een inspirerende manier heeft laten samenwerken met een kunstenaar. Deadline voor inzending is 16 november. Op 14 december vindt tijdens Cultuur in Beeld de prijsuitreiking plaats. De winnaar mag een bedrag van €30.000,00 besteden aan een kunstproject naar keuze*.

*De winnaar van de Impact Award krijgt van de intendant van The Art of Impact het mandaat om een bestaand kunstproject (met maatschappelijke impact) te selecteren en te ondersteunen met €30.000,-

zie voor meer informatie: http://theartofimpact.nl/impact-award/