Gepubliceerd op:

4 november 2015

Informatiebijeenkomst Cultuurplan 2017-2020


Op maandagmiddag 9 november organiseren de afdeling Cultuur van de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) een informatiebijeenkomst over de aanvraagprocedure voor het nieuwe Cultuurplan 2017-2020, vanaf 15.00 uur in LantarenVenster. Tijdens de bijeenkomst op krijgt u informatie van beide partijen over de aanvraagprocedure (wie zet wanneer welke stap en waarom). Daarnaast wordt duidelijk wat er van u verwacht wordt.

Programma 9 november:

15.00-15.30 uur             inloop
15.30-15.40 uur             welkom
15.40-16.10 uur             toelichting op het proces (gemeente)
16.10-16.25 uur             toelichting op het adviestraject (RRKC)
16.20 uur                        einde plenair programma
16.30 uur                        gelegenheid tot het stellen van vragen aan adviseurs van gemeente en RRKC

Aansluitend borrel en omstreeks 18.00 uur einde bijeenkomst.

N.B. Vanwege werkzaamheden is er beperkte parkeergelegenheid op de Wilhelminapier. We raden u aan om per fiets of met openbaar vervoer te komen.

Wilt u uiterlijk donderdag 5 november a.s. aangeven of u komt en met hoeveel personen?

Locatie: LantarenVenster, Otto Reuchlinweg 996, Rotterdam
Aanmelden: Per organisatie is plaats voor twee medewerkers. Aanmelden kan per e-mail: sc_beleidsecretariaatcultuurmo@rotterdam.nl Hierbij graag de naam en contactgegevens van uw instelling vermelden, de namen van de personen die de bijeenkomst zullen bijwonen en de functie die zij bekleden.