Gepubliceerd op:

13 oktober 2015

Deadline bijdrage Publicaties Mondriaan Fonds 23 oktober


De Bijdrage Publicaties is bestemd voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland.
De bijdrage kan aangevraagd worden voor
bijzondere publicaties, waarbij de publicatie de drager van het werk zelf is en in oplage wordt uitgebracht. Voor veel fotografen en kunstenaars geldt dat het boek vaak de ultieme drager is van het verhaal of het werk. Ook kan worden aangevraagd voor oeuvre publicaties als reflectie van een kunstenaar op zijn werk, een eerste publicatie voor startend talent waardoor de zichtbaarheid van zijn werk (inter)nationaal wordt vergroot, of een eenmalige, niet-monografische opiniërende uitgave als reflectie op de kunstenaarspraktijk die bijdraagt aan de gedachtevorming over hedendaagse beeldende kunst.

Doel is bijzondere publicaties te realiseren, die door inhoud en/of vorm bijdragen aan de discussie over of aan het inzicht in de hedendaagse beeldende kunsten. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de kennis over en verspreiding van Nederlandse hedendaagse kunst onder een (inter)nationaal publiek. Het Mondriaan Fonds hecht veel belang aan de manier waarop een publicatie onder de aandacht van een passend publiek wordt gebracht. Een realistisch en ambitieus distributie- en promotieplan is dan ook belangrijk.

De hoogte van een Bijdrage Publicaties wordt per aanvraag vastgesteld. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 25 procent van de productiekosten. In het geval dat de publicatie in technisch opzicht innovatief is, bedraagt de maximale bijdrage 40 procent. Vernieuwing is een belangrijk kenmerk van de kunstpraktijk en daarmee ook van publicaties. Daarom wil het Mondriaan Fonds ook technisch innovatieve publicaties ondersteunen, zoals Printing on Demand, Apps of E-publishing.

Als de publicatie in eigen beheer wordt uitgegeven, kan de bijdrage een parttime tegemoetkoming in de kosten voor tijdsinvestering voor de kunstenaar omvatten. Als de aanvrager door crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl, een eigen bijdrage heeft verworven, weegt dit positief mee in de beoordeling.

Een Bijdrage Publicaties kan niet worden aangevraagd voor publicaties over een historisch onderwerp en/of een historische ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor een kunstenaarsboek. Een kunstenaarsboek wordt beschouwd als autonoom kunstwerk. Hiervoor kan een Projectinvestering Kunstenaar worden aangevraagd.

Een Bijdrage Publicaties kan ook gezamenlijk door een uitgever met een beeldend kunstenaar of fotograaf worden aangevraagd.

Hoe vraag je aan?
Een Bijdrage Publicaties kan twee maal per jaar worden aangevraagd via het digitale aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hier kunt u een digitaal aanvraagformulier invullen en versturen met in de (onderstaande) checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen. De eerstvolgende deadline is op 23 oktober 2015.

Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mayke Jongsma, 020-5231640, Philip Montnor, 020-5231655 of het algemene telefoonnummer bellen 020-5231523.

Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Bijdrage Publicaties.