Gepubliceerd op:

1 oktober 2015

Cultuurplan-procedure 2017-2020


Voor culturele organisaties die een aanvraag willen doen in het kader van het Cultuurplan 2017-2020, is de deadline vastgesteld op 1 februari 2016. Vóór het zover is, bespreekt op 7 oktober de commissie ZOCS de Uitgangspuntennota en het tweede herziene raadsvoorstel. De vergadering is van 15.30 tot 17.00 uur op het Stadhuis en is bij te wonen voor publiek. In de bijbehorende collegebrief roept het college op om de stukken op 8 oktober te behandelen in de gemeenteraad. En niet, zoals eerder aangekondigd, op 5 november. Bekijk hier alle stukken:

Collegebrief agendering uitgangspuntennota Cultuur en aanvullend visiestuk gemeenteraad

Tweede herziene Raadsvoorstel Uitgangspuntennota Cultuurplan 2017-2020 Reikwijdte Armslag

Uitgangspuntennota voor het Rotterdamse Cultuurplan 2017-2020

Aanvullend visiedocument bij de uitgangspuntennota Reikwijdte en Armslag