Gepubliceerd op:

24 september 2015

Aanvraagronden Mondriaanfonds in oktober


In oktober zijn er diverse deadlines voor het aanvragen van bijdragen: de Assistentiebijdrage voor mid-career kunstenaars die in samenwerking met een jongere kunstenaar hun praktijk willen verdiepen; de Bijdrage Samenwerking Musea voor bijzondere vormen van samenwerking; de Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen voor samenwerking met buitenlandse erfgoedinstellingen; de Bijdrage Veiligheidszorg voor collectiebeherende niet-rijksinstellingen voor het verbeteren van veiligheidszorg; de Bijdrage Publicaties voor kunstenaars en uitgevers die bijzondere publicaties over het werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen realiseren en diverse Gast- en Buitenlandateliers voor kunstenaars en bemiddelaars.

Bekijk de website van het Mondriaanfonds voor meer informatie.