Gepubliceerd op:

7 september 2015

Oproep Cultuur in Beeld


Bij het vormgeven van Cultuur in Beeld 2015 maakt het Ministerie van OCW graag gebruik van de kennis, ervaringen, projecten en ideeën uit de culturele en creatieve sector. Daarom vragen ze ú om met voorstellen te komen en een programmaonderdeel te verzorgen. Zo ontstaat er een programma dat voldoet aan de wensen en interesses van de doelgroep.

Thema
Het thema van Cultuur in Beeld 2015 is ‘Ruimte voor Cultuur’. Binnen dit thema zijn vijf subthema’s gespecificeerd. Om nieuwe initiatieven en trends, maar ook uw ervaringen en vragen duidelijk in beeld te krijgen, hebben zij uw inbreng nodig. Daarom vragen zij u naar:

  • Een onderwerp of thema voor een sterk debat
  • Uw ervaringen, prangende vragen en mooie successen
  • Interessante sprekers die u wilt horen
  • Uw samenwerkingen met een internationaal karakter

Kies een creatieve invalshoek of zorg voor een originele uitvoering.
Voorstellen kunnen ingediend worden tot en met vrijdag 18 september 2015.
Uit alle ontvangen voorstellen maakt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een selectie.

Bekijk de website voor meer informatie of om een voorstel in te dienen.