Gepubliceerd op:

25 augustus 2015

Reactie minister Bussemaker op kamervragen Uitgangspuntennota


Minister Jet Bussemaker

Minister Bussemaker (OCW) stuurde op 24 augustus 2015 de Eerste Kamer haar reactie op de brief van de Eerste Kamer over de uitgangspunten van het cultuurbeleid 2017-2020. Hierin gaat zij in op de toezegging over witte
vlekken in het cultuurbeleid, baten en lasten van culturele  instellingen, de arbeidsmarktpositie, de verhouding tussen basisinfrastructuur en fondsen, samenwerking en stelselverantwoordelijkheid en cultuureducatie.

Daarnaast informeert zij de Tweede Kamer over de uitvoering van de aangenomen moties in het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid.

Tevens wordt de Regeling op het specifiek cultuurbeleid op een aantal punten gewijzigd. De wijzigingen zijn hier terug te vinden. (Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017–2020).