Gepubliceerd op:

20 augustus 2015

Open Oproep Stimuleringsfonds | Festivals


Festivals nemen een bijzondere positie in binnen de creatieve industrie. Door de mengvorm van optredens, presentaties, workshops en debatten geven ze in een kort tijdsbestek inzicht in de nieuwste ontwikkelingen. Het Stimuleringsfonds organiseert voor het eerst een subsidieprocedure speciaal voor festivals. De financiële bijdrage is bestemd voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals die in Nederland plaatsvinden.

Bij een festival komen debat, onderzoek, reflectie en amusement bij elkaar. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Een festival kan de successen programmeren of juist een meer experimentele insteek verkiezen. De festivals functioneren in de creatieve industrie als een effectieve schakel, tussen de makers, ontwerpers, kunstenaars, wetenschappers, instellingen en publiek.

Mogelijkheid tot ondersteuning in twee fasen
Voor een optimale ondersteuning van festivals wordt in de beoordeling een onderscheid gemaakt tussen de (inhoudelijke) voorbereiding en de daadwerkelijke uitvoering.

Fase 1: Startsubsidie
Deze fase is gericht op de voorbereiding en opzet van de aankomende festivaleditie. De adviescommissie beoordeelt bij de beoordeling van het voorstel met name in hoeverre het festival in algemene zin:

  • een waardevolle of onderscheidende positie inneemt in het bestaande aanbod;
  • als platform functioneert, bijvoorbeeld doordat het betekenisvolle connecties legt tussen de inhoud en het publiek;
  • samenwerkt met verschillende partijen. Oftewel in welke mate er sprake is van cultureel ondernemerschap, en dan in inhoudelijke zin;
  • een financiële ontwikkeling of strategie laat zien. Oftewel in welke mate er sprake is van cultureel ondernemerschap, en dan in financiële zin.

Fase 2: Festivalsubsidie
Deze fase is met name gericht op de daadwerkelijke uitvoering van de aankomende festivaleditie. De adviescommissie beoordeelt in hoeverre het voorstel aansluit op de aspecten uit de eerste fase. Aanvullend beoordeelt de adviescommissie de kwaliteit van de aankomende festivaleditie. Daarvoor is het van belang dat de aanvraag inzicht geeft in de daadwerkelijke opzet, organisatie, communicatie, financiering en uitvoering van de festivaleditie.

Indienen
Het voorstel kan tot en met 14 oktober 2015 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Meer informatie is te vinden op de website van het fonds.