Gepubliceerd op:

30 juli 2015

Open Oproep Art of Impact


Programmateam The Art of Impact | foto: Emilie Hudig

Begin 2015 is The Art of Impact van start gegaan. The Art of Impact is een tweejarig stimulerings-en onderzoeksprogramma dat in opdracht van minister Jet Bussemaker (OCW) ontwikkeld is door de zes landelijke publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Nederlands Filmfonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Mondriaan Fonds en het Nederlands Letterenfonds. Het programma ondersteunt, stimuleert en onderzoekt bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijke en duurzame impact op maatschappelijke thema’s en vraagstukken.

The Art of Impact gaat uit van het unieke vermogen van kunstenaars om maatschappelijke ontwikkelingen te duiden en erop te reageren en reflecteren. Kunstenaars versterken de samenleving van nu en morgen door betekenis te geven, nieuwe onverwachte visies en inzichten te bieden of door mensen te verbinden. The Art of Impact richt zich op kunst in haar volle breedte: van literatuur tot podiumkunsten, van beeldende kunst tot design en e-cultuur, van architectuur tot film.

De eerste open oproep vond in het voorjaar plaats en leverde 428 aanvragen op!

De tweede (en laatste) open oproep gaat op 24 augustus van start, de deadline is op 5 oktober.

Meer informatie is te vinden op de website van The Art of Impact.