Gepubliceerd op:

30 juli 2015

Expertmeeting Jonge Kunst


Het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Duitse Fonds Soziokultur willen graag de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederlandse en Duitse instellingen op het gebied van initiatieven voor, door en met jongeren faciliteren. Hiervoor is in 2012 het programma Jonge Kunst opgezet. Met het oog op het feit dat Nederland/ Vlaanderen in 2016 gezamenlijk gastland zijn op de Frankfurter Buchmesse wordt de nadruk voor de editie van 2016 gelegd op de disciplines spoken word, literatuur, schrijven, poëzie of een interdisciplinaire aanpak waarbij ook deze disciplines aan bod komen.

In Duitsland en Nederland opereren diverse interessante culturele instellingen met ruime ervaring in het maken van producties, voorstellingen, presentaties en andere uitingsvormen voor, door en met jongeren. Nieuwe artistiek inhoudelijke ontwikkelingen, bereik van nieuwe talentvolle jongeren, inspelen op de actualiteit, verdieping, verankering en overdracht van werkwijze zijn thema’s die de culturele instellingen uit beide landen raken. De fondsen nodigen culturele instellingen uit om gezamenlijk projecten te ontwikkelen en hierbij optimaal gebruik te maken van elkaar’s expertise.

Als start-up moment van het uitwisselingsprogramma Jonge Kunst organiseren beide fondsen op 21 en 22 september 2015 een expertmeeting met de artistieke leiders van maximaal 22 culturele organisaties uit beide landen.

In twee dagen wordt kennis gemaakt met elkaar’s werkwijze, ervaring uitgewisseld en matches gemaakt om dan in het najaar van 2015 de samenwerking vorm te geven en gezamenlijk tot een plan te komen. Tot 1 december 2015 kunnen de deelnemers financiële middelen aanvragen om de plannen te realiseren.

Waarom? Kennis vergroten en wederzijdse internationale inspiratie en samenwerking mogelijk maken
Wat gaat er gebeuren? Expertmeeting met max. 12 Nederlandse en max. 12 Duitse artistiek leiders
Wanneer? 21 en 22 september 2015
Waar? Dortmunder U – Zentrum für Kunst und Kreativität (Dortmund*)

Er is maar beperkt plek. Fonds Cultuurparticipatie zal op basis van een Intakeformulier een selectie maken. Interessebetogingen kunnen tot 20 augustus per mail naar Julia Terlunden (j.terlunen@cultuurparticipatie.nl) worden verzonden.

* Verblijfskosten worden door de Fondsen betaald; reiskosten zijn voor eigen rekening