Gepubliceerd op:

17 juli 2015

36 projecten gehonoreerd na eerste open oproep


Programmateam The Art of Impact | foto: Emilie Hudig

The Art of Impact maakt bekend dat de eerste open oproep heeft geresulteerd in
36 gehonoreerde projecten.

Begin 2015 is The Art of Impact van start gegaan. The Art of Impact is een tweejarig stimulerings-en onderzoeksprogramma dat in opdracht van minister Jet Bussemaker (OCW) ontwikkeld is door de zes landelijke publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Nederlands Filmfonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Mondriaan Fonds en het Nederlands Letterenfonds. Het programma ondersteunt, stimuleert en onderzoekt bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijke en duurzame impact op maatschappelijke thema’s en vraagstukken.

The Art of Impact gaat uit van het unieke vermogen van kunstenaars om maatschappelijke ontwikkelingen te duiden en erop te reageren en reflecteren. Kunstenaars versterken de samenleving van nu en morgen door betekenis te geven, nieuwe onverwachte visies en inzichten te bieden of door mensen te verbinden. The Art of Impact richt zich op kunst in haar volle breedte: van literatuur tot podiumkunsten, van beeldende kunst tot design en e-cultuur, van architectuur tot film.

Maar liefst 428 aanvragers dienden een projectplan in; een heterogene groep van organisaties, samenwerkingsverbanden en individuele kunstenaars. De aanvragen waren verdeeld over alle kunstdisciplines en alle geselecteerde maatschappelijke domeinen, te weten zorg & welzijn, leefbare wijk & stad, energie & klimaat en circulaire economie.

Gezien de hoeveelheid en de grote verscheidenheid van de aanvragen is gekozen voor een getrapte werkwijze en een brede adviescommissie, waarin ervaren adviseurs zitten met specifieke kennis, die tegelijkertijd in staat zijn verder te kijken dan hun eigen expertise.

Wat betreft de werkwijze heeft The Art of Impact er voor gekozen eerst een voorronde te organiseren met vier subcommissies. Daarna heeft de adviescommissie een voorlopige selectie bepaald en een tiental aanvragers uitgenodigd voor een gesprek om hun aanvraag nader toe te lichten. Aansluitend is zij tot haar definitieve selectie gekomen.

De commissie bestond uit de volgende leden:

Joost van Alkemade, directeur Nederlandse Organisaties Vrijwilligers
Theo Andriessen, zelfstandig adviseur, zakelijke leider, creatief producent
Christine de Baan, adviseur, curator
Jan Bonjer (vz.), hoofdredacteur Het Financieele Dagblad
Femke Dekker, freelance curator, adviseur hedendaagse kunst en design
Paulien Dresscher, media researcher, curator, adviseur
Anne Mieke Eggenkamp, eigenaar EEG, creatieve strategie
Bas Haring, bijzonder hoogleraar en filosoof
Abeltje Hoogenkamp, predikant, adviseur, plannenmaker
Chris Keulemans, schrijver, moderator, oprichter Tolhuistuin
Jean Bernard Koeman, beeldend kunstenaar en tentoonstellingsmaker
Timo de Rijk, hoogleraar, curator
Femke Rotteveel, verbinder, adviseur
Lili Schutte, uitvoerend musicus, adviseur en studiecoördinator Conservatorium van Amsterdam
Carmelita Serkei, cultureel producent, adviseur
Marius Smit, zelfstandig ondernemer, oprichter Plastic Whale
Barbara Visser, beeldend kunstenaar, filmmaker, voorzitter Akademie van Kunsten (KNAW)

The Art of Impact is verheugd over het animo voor het programma en de veelzijdigheid van de aanvragen. Het is een duidelijke indicatie dat er reeds veel initiatieven bestaan die de relatie tussen kunst en andere sectoren van de samenleving verkennen. Het is de ambitie van The Art of Impact dit verder te versterken en nadrukkelijker zichtbaar te maken.

Klik hier voor een verslag van de bevindingen van de commissie.

De volgende 36 projecten zijn door The Art of Impact gehonoreerd (Rotterdamse projecten VET gemarkeerd):

 • Autres DirectionsWe Are Data
 • BAK, basis voor actuele kunst, New World Summit: Stateless Democracies
 • BIND, Jacobsweg
 • Circus Engelbregt, Mobiele MedicijnFabriek
 • De Nieuwe Cultuur Stichting, We Are Public
 • Favela Painting, Social Art Academy Curacao
 • FOAM Fotografiemuseum Amsterdam, The Story of Amsterdam
 • FreehouseCulturele Herwaardering Rotterdam
 • Gillles Frenken, Social Design voor Vragender
 • Het Instituut, ONSbank
 • Hivos, Age of Wonderland
 • Het Huis Utrecht, Make No Little Plans
 • IDTV Docs, Tegenwicht
 • Incubate, This Game Could Be Your Life
 • Jan Hoek, Moffies (werktitel)
 • Karel van Laere, Largo
 • De Kracht van RotterdamVerhalen bij Beelden uit de Stad
 • KunstblockFuturosity
 • Maatschap ObservatoriumBovendoor en Onderlangs
 • Mariëtte Faber, De Man Die De Wereld Wilde Veranderen
 • MOTI Museum of the Image, Crypto Design Challenge
 • Next Nature Network, Meat the Future: Kweekvlees Bar
 • Painted, Golden Joinery
 • ROSE Stories, Melk & Dadels: De Beleving
 • Landschapstheater en Meer, Windwerk
 • LUDWIG, Ludwig en het Brein
 • Niet Normaal, Hacking Habitat, Art of Control
 • Theaterproduktie RotterdamGoed Volk
 • Traktor, De Asielzoekmachine
 • Teun Castelein, De Lampedusa
 • Theater de Vaillant, Flagship Matchmaker
 • Trouble Man, De Radicalisering van Sadettin K.
 • Van Abbemuseum, Museum as Social Powerplant
 • Waag Society, BioStrike
 • Welcome to the Village, Welcome to the village / DORP
 • What Design Can Do, What Design Can Do Challenge

In de komende weken zullen deze projecten zich op hun eigen projectpagina op de website van Art of Impact uitgebreid presenteren.

In het najaar van 2015 organiseert The Art of Impact een tweede open oproep.

Vanaf 24 augustus kan worden ingediend. De sluitingsdatum is 5 oktober.