Gepubliceerd op:

29 juni 2015

Stimuleringsfonds: Open Oproep Internationale Verkenningen


Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vraagt ontwerpers, makers en organisaties uit de creatieve industrie om internationale projecten in te dienen die zich richten op het opbouwen van duurzame relaties of het tot stand brengen van kennisuitwisseling op internationaal niveau. De voorstellen gaan in op de thema’s en opgaven in het buitenland waar Nederlandse makers een bijdrage aan kunnen leveren.

De voorkeur gaat uit naar voorstellen waarin Nederlandse ontwerpers, makers en/of organisaties gezamenlijk optrekken in het buitenland en in het desbetreffende land samenwerken met partijen die daar gevestigd of actief zijn. Het traject bestaat uit een gezamenlijke voorbereiding in Nederland en een onderdeel waarin de deelnemers zich inspannen om de vergaarde kennis met vakgenoten te delen in Nederland.

Indienen
Uw voorstel kunt u t/m 7 augustus 2015 indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de deelregeling ‘Open Oproep’ en de ronde ‘Internationale Verkenningen’. Meer informatie is te vinden op de website van het Stimuleringsfonds.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jasmijn van Weenen, adjunct-secretaris Deelregeling Internationalisering: j.vanweenen@stimuleringsfonds.nl