Gepubliceerd op:

26 juni 2015

Advies Collectiegebouw Boijmans Van Beuningen


Collectiegebouw Rotterdam, impressie.

In april heeft het College van Rotterdam nieuwe informatie over de plannen voor het Collectiegebouw bekend gemaakt. In reactie daarop heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een aanvullend advies uitgebracht.

De RRKC benadrukt dat de gemeente Rotterdam eigenaar is van de Collectie Rotterdam. Voor die collectie moet goed gezorgd worden; en daarom moet de gemeente Rotterdam een visie ontwikkelen op deze collectie. Museum Boijmans van Beuningen beheert een deel van de Collectie Rotterdam. Voor het goed uitvoeren van zijn beheertaak is een goed depot noodzakelijk. De RRKC is dan ook groot voorstander van het structureel oplossen van de depotproblematiek van Museum Boijmans van Beuningen. De depotproblematiek structureel oplossen door middel van de bouw van een Collectiegebouw vindt de RRKC echter geen goed idee. Onder andere omdat de plannen inhoudelijk en financieel onvoldoende zijn uitgewerkt.

De RRKC adviseert daarom – op basis van de voorliggende plannen – negatief over de investering voor het Collectiegebouw als structurele oplossing voor een nieuwe depotvoorziening voor Museum Boijmans van Beuningen.

Hieronder vindt u de RRKC adviezen Collectiegebouw: 

Download hier het volledige advies.

Voor meer informatie over dit advies, kunt u contact opnemen met Anne de Haij:
adhaij@rrkc.nl  T 010 433 58 33