Gepubliceerd op:

4 juni 2015

Hans Waege nieuw bestuurslid Scapino Ballet Rotterdam


(c) Foto Hans Gerritsen.

Hans Waege treedt toe tot het bestuur van Scapino Ballet Rotterdam. Daarmee heeft het oudste dansgezelschap van Nederland zich versterkt met een internationaal ervaren ondernemer in het culturele domein. Hans Waege was de afgelopen zes jaar directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Momenteel is hij directeur van het prestigieuze Gergiev Festival. Voorzitter Leendert Bikker is blij met de komst van Hans Waege: “De minister van Cultuur roemt Scapino om haar veerkracht en de succesvolle aanpak in deze moeilijke jaren, daar hebben we moedige bestuurders voor nodig. Met de beste choreograaf Ed Wubbe, een tableau aan zeer getalenteerde dansers en een sterk bestuur kan Scapino de wereld  blijven betoveren.” Dat is ook wat Waege motiveert: “Scapino schakelt met hoge kwaliteit vlot van toegankelijke producties voor een breed publiek tot arthouse voor de kenners. Het gezelschap innoveert en krijgt steeds meer internationale aandacht. En ik blijf voor altijd ook een Rotterdammer.”

Afgelopen maanden zijn ook de Rotterdamse ondernemers Joost Romeijn (Sundio Group) en Clarissa Slingerland (Miss Publicity) toegetreden tot het bestuur. Na twee termijnen van vier jaar heeft het bestuur afscheid genomen van Diederik van Dommelen. “We hebben van Diederik met spijt in het hart afscheid genomen. Niet alleen voor Scapino Ballet, maar ook voor heel cultureel Rotterdam is Diederik een goed en gedreven ambassadeur. We gaan een toegewijd bestuurder missen,” zegt voorzitter Leendert Bikker.

Scapino maakt artistiek grensverleggende voorstellingen van hoge kwaliteit en wil hiermee een groot publiek bereiken en betoveren. Op het gebied van programmering, publieksontwikkeling en bedrijfsvoering is het gezelschap volop in ontwikkeling. Ook buiten haar theatervoorstellingen, op festivals en bijzondere locaties, streeft Scapino er naar om dans voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk maken. Hiermee wil Scapino verdere stappen zetten naar een grotere financiële zelfstandigheid.

Bij het bouwen aan de toekomst van het gezelschap zijn de deskundigheid en ervaring van de nieuwe bestuursleden op het gebied van cultureel management, ondernemen en marketing van grote waarde. Zij treden toe tot het bestuur in de aanloop naar het 70-jarig jubileum in 2016. Het hoogtepunt hiervan wordt het jubileumspektakel ‘In The Dutch Mountains’ in samenwerking met de NITS en diverse gastartiesten. De grootschalige productie is te zien in een speciaal ingerichte grote circustent en laat een Scapino zien dat klaar is voor de toekomst.

Per 1 juni bestaat het bestuur uit Leendert Bikker (voorzitter) Christian Mol (penningmeester), Sander de Iongh, Marianne Berendse, Joost Romeijn, Clarissa Slingerland en Hans Waege.