Gepubliceerd op:

21 mei 2015

Uitgangspuntennota gepresenteerd


v.l.n.r: Judith Bockhove, Hajo Doorn, Inez Boogaarts en wethouder Adriaan Visser

Donderdag 21 mei, maakten de Rotterdamse culturele instellingen, de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en de gemeente Rotterdam in MAAS theater en dans hun toekomstvisie op cultuur voor de periode 2017-2020 bekend. De manier waarop de visie tot stand is gekomen, is een primeur in Nederland. In vier uitgebreide werksessies, waaraan tientallen betrokkenen meededen, werd samen gepraat en gediscussieerd om tot concrete voorstellen voor het cultuurbeleid te komen. Daar waar traditioneel accenten per discipline werden bepaald, is nu meer dan ooit sprake van gezamenlijkheid en collectiviteit.

Na een inhoudelijke presentatie boden de drie partijen gezamenlijk de Uitgangspuntennota voor het Cultuurplan 2017 – 2020, ‘Reikwijdte & armslag’ aan aan de gemeenteraad, in de persoon van Judith Bockhove. voorzitter gemeenteraadscommissie ZOCS.

De verwachting is dat de raad voor de zomer een besluit over deze nota zal nemen.  Voor het indienen van die aanvraag krijgen de instellingen tot 1 februari volgend jaar de tijd.