Gepubliceerd op:

6 mei 2015

Bijeenkomst Kunsten ’92 | OVER ONS, ZONDER ONS?


Bijeenkomst over kwaliteitsbeoordeling in de cultuursector

Claartje Bunnik en Kim Putters pleiten in hun artikel ‘Over ons, zonder ons?’ (download hier) voor een manier van beoordelen die meer perspectieven biedt op kwaliteit en waarin de ‘beoordeelde’ een sterkere positie heeft. De oproep van de minister aan culturele instellingen om bijzondere samenwerkingsprojecten aan te gaan en zich ingrijpend te vernieuwen heeft ook consequenties voor de beoordeling van instellingen. Visitatie, voorafgegaan door zelfevaluatie, kan daarvoor een geschikte vorm zijn. Stel dat dit werkelijkheid zou worden, wat betekent dat dan voor de rolverdeling tussen instellingen, overheden en fondsen? Na een inleidend gesprek met Kim Putters wordt aan de hand van een casus (Rijksmuseum Twenthe)  een debat gevoerd met o.a. Arnoud Odding (Rijksmuseum Twenthe), Edwin van Huis (Naturalis), Walter Ligthart (Nationale Toneel), Jeroen Bartelse (Raad voor Cultuur), Toine Berbers (Museumvereniging) en Henriëtte Post (Fonds Podiumkunsten).

U kunt zich aanmelden via info@kunsten92.nl

Woensdag 20 mei 2015 van 15.00 uur tot 17.00 uur
Nationale Toneel Gebouw
Schouwburgstraat 8
2511 VA Den Haag
Kaart