Gepubliceerd op:

23 april 2015

Toekenning Europese subsidies aan Rotterdamse instellingen


Op 8 april 2015 werd de lijst met toekenningen van samenwerkingsprojecten van het Europese culturele programma Creative Europe bekend gemaakt.

Op de lijst prijken ook drie Rotterdamse instellingen wiens projecten zijn toegekend.
WORM, Dansateliers en de Rotterdamse Schouwburg zien hun voorstellen voor samenwerkingsprojecten gehonoreerd binnen het programma Creative Europe.

Creative Europe (2014-2020) is het Europese ondersteuningsprogramma voor de culturele en audiovisuele sector. Het budget van Creative Europe is 1,46 miljard euro voor zeven jaar. Creative Europe bestaat uit twee subprogramma’s: Cultuur en Media. Daarnaast heeft het programma een regeling voor zogeheten transsectorale projecten.

Voor wie?
Creative Europe richt zich op organisaties in de culturele en creatieve sector, die minimaal twee jaar bestaan. Daarnaast kunnen ook overheden, universiteiten en commerciële organisaties met als hoofdtaak het organiseren van culturele activiteiten aanvragen. Voorwaarde is wel dat het project publieksactiviteiten bevat en geen winstoogmerk heeft.

Deelnemende landen Creative Europe/Cultuur

  • Alle 28 EU-lidstaten
  • Landen buiten de Europese Unie na sluiting van een overeenkomst met de Europese Commissie*:
    • Landen van de Europees Economische Ruimte die deelname beogen: Noorwegen en IJsland.
    • Kandidaat-lidstaten, mogelijke kandidaat-lidstaten en landen die vallen onder het Europees nabuurschapsbeleid die deelname beogen aan Creative Europe/Cultuur: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Vm. Joegoslavische Republiek Macedonië, Moldavië, Montenegro, Servië, Turkije

* projecten met deze landen kunnen worden geselecteerd op voorwaarde dat op het moment van toekenning van de subsidie er een samenwerkingsakkoord met de Europese Commissie is getekend.

Creative Europe Desk
In alle deelnemende landen geven nationale informatiepunten voorlichting over het nieuwe programma en advies bij subsidieaanvragen. De Creative Europe Desk Nederland is onderdeel van DutchCulture.

Meer informatie
Alle informatie over Creative Europe en de officiële documenten (Call notice, guidelines, eForms en mandatory templates) die u kunt raadplegen en nodig heeft voor het doen van een aanvraag, zijn beschikbaar

Aanvragen binnen Creative Europe/Media? Ga dan naar de website van MEDIA Desk Nederland.