Gepubliceerd op:

16 april 2015

RRKC reageert op investeringsbesluit Collectiegebouw


Vanochtend maakte het college van burgemeester en wethouders bekend in te stemmen met het definitieve ontwerp voor het Collectiegebouw, de wijziging van het bestemmingsplan en het benodigde krediet. Omdat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur onlangs een advies over het Collectiegebouw heeft uitgebracht, reageert de Raad nu op het collegebesluit en brengt nog enkele hoofdzaken uit het advies naar voor. 

Allereerst wil de RRKC kort reageren op het feit dat vandaag bekend is geworden dat er nieuwe cijfers en feiten met betrekking tot de business case van het collectiegebouw zijn. Het bevreemdt de RRKC dat deze cijfers toen zij later bekend werden, niet alsnog gecommuniceerd zijn. Maar de RRKC hoopt vooral dat daarmee de vele gestapelde aannames in de plannen voor het Collectiegebouw -zoals die over bezoekersaantallen, verwachte economische spin-off, garanties, een grotere publieke toegankelijkheid en het aantal verzamelaars dat zich voor langere tijd aan het depot wil verbinden- nu beter zijn onderbouwd. Dat zijn essentiële onderdelen om het Collectiegebouw duurzaam voor de toekomst te maken. De RRKC kijkt uit naar de onderzoeken die deze aannames onderbouwen, zodat de RRKC een geactualiseerd advies kan voorbereiden en de gemeente alsnog goed is geïnformeerd.

Financiële onzekerheden

Ondanks de discussie over de meest actuele cijfers, blijft de Raad aandacht vragen voor de business case van het Collectiegebouw. Op dit moment is gesteld dat er €5 miljoen per jaar is voor de exploitatie van het Collectiegebouw. €2,5 miljoen zal de gemeente betalen, €2,5 miljoen zal vanuit de markt moeten komen. Als de €2,5 miljoen echter niet uit de markt wordt gehaald, leidt dat direct tot een exploitatietekort. Die rekening mag absoluut niet ten laste worden gelegd van het Cultuurplan. Daar is de Raad klip en klaar over.

Duurzaamheid van het inhoudelijk concept

In zijn advies spreekt de RRKC ook zijn zorgen uit over de mate van uitwerking en duurzaamheid van het inhoudelijk concept. Vorige week bracht de Raad voor Cultuur een advies uit waarin zij – evenals de RRKC in zijn Sectoranalyse – benadrukt dat de culturele sector voor grote uitdagingen staat. Een daarvan is dat het publiek steeds grilliger gedrag vertoont; en dat publieksvoorkeuren moeilijker zijn te voorspellen dan ooit. In de plannen voor het Collectiegebouw zijn beoogde doelgroepen niet direct ondervraagd. Van een visie op veranderende publieksvoorkeuren in onze huidige en toekomstige samenleving wordt geen blijk gegeven. Terwijl dit wel directe gevolgen heeft voor de business case.

Depotproblematiek in Rotterdam
Ook verschillende andere Rotterdamse musea hebben depotproblemen. De RRKC benadrukt nog eens dat het een gemiste kans is dat de gemeente Rotterdam als eigenaar van en daarmee verantwoordelijk voor de gehele Collectie Rotterdam niet kiest voor een gezamenlijke oplossing voor de depotproblematiek en het meer zichtbaar maken van de gehele Collectie Rotterdam. Als er nu in het nieuwe ontwerp een opening is om ook andere delen van de Collectie Rotterdam in het depotgebouw onder te brengen, dan zou de gemeente daar de regie over moeten voeren teneinde behoud, beheer en toegankelijkheid van de hele Collectie Rotterdam te verbeteren.

Financiering uit cultuurmiddelen
De Raad vindt het nog steeds een relevante vraag of de primair voor privaat gebruik bedoelde depots voor particuliere verzamelaars, uit publieke gelden betaald zouden moeten worden.
Het college en Museum Boijmans Van Beuningen hopen dat het Collectiegebouw een nieuw icoon voor de stad wordt, dat veel nieuwe bezoekers en toeristen naar de stad zal trekken. In zijn advies geeft de RRKC al aan dat het heel moeilijk te meten is hoeveel bezoekers daadwerkelijk extra naar de stad zullen komen, vanwege het Collectiegebouw. Mocht dat wel het geval zijn, dan is dat natuurlijk heel positief. Maar dan blijft de vraag of de investering in dit toeristisch icoon volledig uit culturele middelen moet worden gefinancierd en niet uit middelen voor bijvoorbeeld stadsontwikkeling.

Download hier het volledige advies.

Voor vragen over het advies Collectiegebouw en deze reactie, neem contact op met de RRKC via: 010 – 4335833.