Gepubliceerd op:

16 april 2015

Mondriaan Fonds | Nieuwe Bijdrage Publicaties


Het Mondriaan Fonds heeft een nieuwe regeling voor beeldend kunstenaars en uitgevers: de Bijdrage Publicaties. De bijdrage kan aangevraagd worden voor bijzondere publicaties over het werk van levende kunstenaars uit Nederland. De bijdrage kan aangevraagd worden voor bijzondere publicaties, waarbij de publicatie de drager van het werk zelf is en in oplage wordt uitgebracht. Voor veel fotografen en kunstenaars geldt dat het boek vaak de ultieme drager is van het verhaal of het werk. Ook kan worden aangevraagd voor oeuvre publicaties als reflectie van een kunstenaar op zijn werk, een eerste publicatie voor startend talent waardoor de zichtbaarheid van zijn werk (inter)nationaal wordt vergroot, of een eenmalige, niet-monografische opiniërende uitgave als reflectie op de kunstenaarspraktijk die bijdraagt aan de gedachtevorming over hedendaagse beeldende kunst.

Voor deze nieuwe bijdrage hebben het ministerie van OCW en het Mondriaan Fonds 300.000 euro per jaar beschikbaar gesteld. Doel is de zichtbaarheid van Nederlandse hedendaagse kunst verder te vergroten onder een (inter)nationaal publiek.

De hoogte van een Bijdrage Publicaties wordt per aanvraag vastgesteld. Het Mondriaan Fonds zal maximaal 25 procent bijdragen aan de kosten van een publicatie of 40 procent als het gaat om een vernieuwende manier van uitgeven. Bij de beoordeling van de aanvragen speelt de kwaliteit van het werk een belangrijke rol: vormt de publicatie een betekenisvolle bijdrage aan beeldende kunst in Nederland? Ook de manier waarop het boek onder de aandacht wordt gebracht van een passend publiek weegt mee.
De eerste aanvraagronde sluit op 22 mei 2015.

Klik hier voor de Toelichting Bijdrage Publicaties.