Gepubliceerd op:

12 maart 2015

Stimuleringsfonds | Open Oproep Slimme Mobiliteit en de Stad


Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op voorstellen in te dienen die de ruimtelijke integratie van efficiënte multimodale vervoerssystemen verkennen.

Slimme mobiliteit speelt in toenemende mate een rol bij het vinden van oplossingen voor urgente verstedelijkingsvraagstukken. Verkeer neemt fysiek ruimte in beslag, maar veroorzaakt ook ruimtelijke gebruiksbeperkingen door geluidshinder, fijnstof en CO2 uitstoot. Gesteund door fiscale maatregelen is schone (elektrische) mobiliteit bezig aan een opmars. Dit zorgt voor een geleidelijke verbetering, maar deze transitie gaat nog te veel uit van bestaande infrastructuren en laat de ruimtelijke consequenties en kansen onderbelicht. Door mobiliteit slimmer en efficienter te organiseren en ruimtelijk goed te integreren, kan de leefbaarheid in de stad aanzienlijk worden verbeterd. Bovendien biedt het kansen voor een meer duurzame verstedelijking.

Op het gebied van mobiliteit zijn enkele trends zichtbaar. De mobiliteitsvraag van jongere generaties wordt meer flexibel. Ze gaan van bezit naar gebruik en combineren fiets, OV en autodeel-concepten. Oudere generaties blijven langer mobiel. Hun vraag naar gemak en comfort zal daarbij toenemen. Deze trends vragen om slimme oplossingen voor het optimaliseren van vervoersnetwerken, het intensiveren van frequenties, het verknopen van vervoersmodaliteiten en het realiseren van betrouwbare en comfortabele verbindingen. Hoe kan deze transitie het beste worden vormgegeven?

Vanwege het multidisciplinaire karakter van deze uitvraag strekt cross-disciplinaire samenwerking tot aanbeveling. Voorstellen in het kader van de Open Oproep Slimme Mobiliteit en de Stad kunnen t/m 8 april worden ingediend. Meer informatie over de Open Oproep en hoe hiervoor aan te vragen vindt u hier.