Gepubliceerd op:

5 maart 2015

WRR: kunstsubsidies toekennen op basis van culturele waarde


WRR Cultuur herwaarderen

Bij het toekennen van kunstsubsidies moet de culturele waarde van kunst vooropstaan en niet de vraag wat het maatschappelijk en economisch nut ervan is. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport dat vandaag is gepresenteerd. De WRR gaat daarmee in tegen het rendementsdenken over kunst en cultuur.

De verkenning van de WRR komt in het jaar dat het cultuurbeleid voor de volgende subsidieperiode wordt bepaald. Over een maand komt de Raad voor Cultuur met zijn advies. Nog voor de zomer maakt minister Bussemaker vervolgens haar plannen bekend. In het najaar zal de Tweede Kamer zich daarover uitspreken.

Zo is het wetenschappelijk bewijs zwak dat goede culturele voorzieningen voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat zorgen. Ook moet volgens de WRR het beeld genuanceerd worden dat de creatieve beroepen als economische motor functioneren. Legitimatie voor cultuursubsidies zoeken in economische en sociale doelen kan leiden tot verval van draagvlak, waarschuwt de WRR. De cultuursector wordt geconfronteerd met een “wijziging in culturele smaakpatronen”, daar zou het beleid zich ook op moeten richten.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (PvdA) richt zich op een verbinding tussen kunst, cultuur en samenleving. Ze juicht nadrukkelijk projecten toe waarin maatschappelijke organisaties, de creatieve industrie en de wetenschap elkaar treffen.

Download hier het complete rapport als pdf-bestand.

(Artikel overgenomen van nrc.nl, 4 maart 2015)