Gepubliceerd op:

19 februari 2015

3,35 miljoen euro voor vernieuwende ideeën van Rotterdammers


CityLab010

Het college van B en W wil van Rotterdam een ‘laboratorium voor maatschappelijke innovatie’ maken en stelt daartoe dit jaar € 3,35 miljoen beschikbaar. Daarvan is € 400.000,- beschikbaar voor Sport en Cultuur.
Vanaf april kunnen Rotterdammers ideeën en initiatieven aandragen waarmee maatschappelijke vraagstukken in de stad worden aangepakt. Voorwaarde is dat ze innovatief en maatschappelijk relevant zijn. Met dit ‘CityLab010’ wil het college Rotterdammers meer zeggenschap geven over hun stad en de ruimte geven om hun ideeën te realiseren.

Tot eind 2015 kunnen Rotterdammers hun ideeën indienen. Per thema is er een maximum bedrag beschikbaar. Voor veiligheid is dat € 300.000, voor buitenruimte € 600.000, economie € 260.000, werkgelegenheid € 650.000, duurzaamheid en mobiliteit €440.000, kansrijke wijken € 150.000, onderwijs/leraren € 500.000 en voor sport en cultuur € 400.000.

Wethouder Langenberg, die naast haven, duurzaamheid en mobiliteit het onderwerp innovatie in portefeuille heeft, hoopt op een grote verscheidenheid aan plannen: “Rotterdam barst van de goede ideeën waar de stad beter van kan worden, ideeën die het waard zijn om tot uitvoering te brengen. Experimenteren, vernieuwen en meer zeggenschap voor Rotterdammers zijn topprioriteiten van dit college, die moeten samenkomen in CityLab010.”

Criteria
In april doet het college stadsbreed een oproep om met ideeën te komen. CityLab010 initiatieven moeten innovatief en maatschappelijke relevant zijn, geen winstoogmerk of primair commercieel belang hebben en na een startbijdrage op eigen benen kunnen staan. Tot eind 2015 kunnen Rotterdammers nieuwe initiatieven kenbaar maken. Twee keer per jaar beoordeelt het college de nieuwe voorstellen.

Innovatiemarkten
In het voorjaar lanceert de gemeente een digitale innovatiemarkt, een broedplaats voor Rotterdammers die vanuit verschillende rollen willen bijdragen aan de stad. Initiatiefnemer, (potentiële) sponsor of financier, kennisleverancier of ambassadeur, elke Rotterdammer die een bijdrage wil leveren aan de stad kan op dit digitale platform meehelpen gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontwikkelen en bestaande ideeën aan te scherpen.

Naast deze digitale innovatiemarkt organiseert de gemeente dit jaar twee keer een fysieke innovatiemarkt voor alle betrokkenen. De eerste fysieke innovatiemarkt staat in juni gepland, de tweede in november. Tijdens deze bijeenkomsten staan de tot dan toe bekende ideeën en initiatieven centraal.

Visie
Met CityLab010 maakt het college zijn visie op innovatie en burgerkracht duidelijk: vernieuwing uit de stad komt het beste op gang als de overheid ruimte creëert, mensen verbindt en initiatieven faciliteert. Door maatschappelijke vraagstukken aan Rotterdammers voor te leggen en een innovatiebudget beschikbaar te stellen wordt Rotterdam hét maatschappelijk laboratorium van Nederland. Het college maakt het zo mogelijk te experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente, bewoners, (sociaal) ondernemers, organisaties en andere partijen in de stad.

Cultuur
CityLab010 staat open voor projecten die de innovatieve potentie van Cultuur op vlak van sociale, ruimtelijke en economische ontwikkeling van Rotterdam stimuleren en/of zichtbaar maken. De regeling staat open voor alle culturele disciplines en creatieve bedrijfstakken, bijvoorbeeld applied gaming of vormgeving. Het dient te gaan om initiatieven en projecten die bijdragen aan de zichtbaarheid van cultuur en creatieve industrie als innovatiemotor in andere velden en maatschappelijke domeinen. Het gaat om initiatieven en projecten waarbij:

  1. de initiatiefnemers uit verschillende culturele of creatieve sectoren/bedrijfstakken en andere bedrijfstakken of maatschappelijke organisaties of onderwijs komen;
  2. co-creatie tussen de betrokkenen een aantoonbaar onderdeel van het project of de activiteit is;
  3. het eindresultaat gericht is op het onderzoeken, oplossen, verlichten van een maatschappelijk, ruimtelijk of economisch vraagstuk.

Voorbeelden van projecten zijn:

  • het geschikt maken van ruimten voor creatieve maakindustrie waarin processen rond ontwerpen en maken zichtbaar en toegankelijk worden;
  • het organiseren van samenwerking tussen (studenten) ontwerpers en gebruikers gericht op in co-creatie vinden van design oplossingen voor maatschappelijk gevoelde problemen;
  • het organiseren van projecten waarin culturele en creatieve ondernemers en organisatie samen met andere bedrijfstakken concreet onderzoek doen naar designoplossingen en/of designoplossingen vertalen in prototypen;

Het totale beschikbare budget in 2015: € 400.000

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal Olffers van de Gemeente Rotterdam via Citylab010CultuurMO@rotterdam.nl