Gepubliceerd op:

11 februari 2015

Rotterdamse toekenning ‘samenwerkende musea’


Museum Boijmans van Beuningen en de museumtuin. (C) Studio Hans Wilschut, 2008.

Vanuit de Bijdrage Samenwerking Musea zijn recent zes nieuwe projecten gehonoreerd. Het betreft zowel samenwerkingen op het gebied van onderzoek en tentoonstellingen, als collecties en educatie. Onder de gehonoreerde musea Museum Boijmans van Beuningen voor het project Arttube.
Vorig jaar stelde het ministerie van OCW extra geld beschikbaar voor de duurzame samenwerking van musea. Doel is bijzondere en duurzame samenwerking van musea onderling al dan niet met andere maatschappelijke partners te stimuleren en deze op een inspirerende manier zichtbaar te maken voor een passend publiek. De eerst volgende deadline voor een aanvraag Bijdrage Samenwerking Musea is op 17 april.

De gehonoreerde projecten zijn:
ArtTube, het eerste structurele online samenwerkingsproject van kunstmusea in het Nederlands taalgebied, ontving een bijdrage voor ARTtube Connect. Voor musea en culturele instellingen wordt video een steeds belangrijker medium om het publiek te informeren en bij de collectie, tentoonstellingen en activiteiten te betrekken. Boijmans van Beuningen, Gemeentemuseum, De Pont, het Stedelijk Museum en het MuHKA startten dit samenwerkingsverband. Nieuwe partners zijn Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Zicht Online en VideoDock.

Het Gemeentemuseum Den Haag werkt samen met Natuurmonumenten aan de tentoonstelling ‘Holland op zijn mooist’, waar cultuur en natuur gekoppeld worden via de schilderkunst van de Haagse School en de bijzondere natuurgebieden van Natuurmonumenten. De opkomst van de Haagse School hing  samen met de toenemende waardering van de natuur in eigen land. Dat uitte zich begin twintigste eeuw in de oprichting van de Vereniging Natuurmonumenten. De samenwerking levert voor beide instellingen een meerwaarde op en past in het beleid en de strategische uitgangspunten.

Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Nationaal Monument Kamp Vught en Herinneringscentrum Kamp Westerbork doen gezamenlijk onderzoek naar beelden van bewaking en bevrijding van de drie belangrijkste concentratiekampen in Nederland.

Het Fries Museum, Tresoar, Natuurmuseum Friesland, Scheepvaartmuseum Friesland en het Landbouwmuseum willen hun museale collecties in een gemeenschappelijk depot gaan beheren, het Kollekjesintrum Fryslân. Een actueel onderwerp dat in Nederland en elders in de wereld veel besproken is, maar waarbij (nog) weinig daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

In het project ‘Vorstelijk verbinden’ willen Paleis Het Loo en Museum Huis Doorn samenwerken op het gebied van collecties, tentoonstellingen, bedrijfsvoering, educatie, publieksbegeleiding en publieksinformatie. De musea willen dit realiseren door via een organisch groeiproces tot een structurele vorm van samenwerking te komen. Vooral kennisdeling, collectiemobiliteit en het openstellen van wederzijdse netwerken staan daarbij centraal. Daarnaast zal de samenwerking op het vlak van de collectiemobiliteit resulteren in twee tentoonstellingen.

Het Centraal Museum ontwikkelt samen met vier Utrechtse onderwijsinstellingen: de Agatha Snellenschool (primair onderwijs), X11 school voor grafimedia (VMBO), Grafisch Lyceum Utrecht, GLU (MBO) en HKU beeldend (HBO) een doorgaande lijn van creatief onderwijs, op basis van ervaringen opgedaan met de Werkplaats-aanpak van het Centraal Museum.