Gepubliceerd op:

9 februari 2015

Adviescommissie Collectiegebouw bekend


Collectiegebouw Rotterdam, impressie.

De commissie van externe deskundigen voor het advies over de plannen voor het nieuwe Collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen is bekend. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft Johan Idema, Elsje Janssen,  Thérèse van Schie en Peter Sigmond benoemd tot commissielid. Zij worden hierin bijgestaan door RRKC-leden Jacqueline Veenendaal en Herman Vaanholt.

Het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad hebben de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gevraagd een advies uit te brengen over de plannen voor het nieuwe collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen. De aanvraag betreft een advies over de inhoud van de plannen en de (financiële) implicaties voor het Cultuurplan. In een brief aan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur stelde de gemeenteraad dat er inmiddels een stadsbrede discussie is ontstaan over het Collectiegebouw. Daarin lijkt de culturele component voor alsnog te  ontbreken. “… de plannen voor het nieuwe Collectiegebouw zijn niet gewogen op inhoud, zoals nut en noodzaak voor de culturele infrastructuur of financiële implicaties ervan voor de Cultuurplanbegroting,” aldus de brief die door tien politieke partijen is ondertekend. Het college neemt deze adviesaanvraag nu over.

Implicaties voor het hele culturele veld
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur benadrukt al enige tijd dat het bij relatief grote ingrepen in of belangrijke beslissingen over de culturele sector belangrijk is om de (financiële) gevolgen voor het Cultuurplan en het hele  culturele veld in acht te nemen. Op de korte én de lange termijn. Dat geldt dus ook voor het Collectiegebouw en de relatief grote publieke investeringen die daarmee gepaard gaan. Het advies van de Raad is één van de adviezen en onderzoeken die de gemeenteraad voorgelegd zal krijgen, teneinde een beslissing over het Collectiegebouw te nemen.

Voor meer informatie over dit advies, kunt u contact opnemen met Inez Boogaarts, directeur, of Camiel Vingerhoets, beleidsadviseur. rrkc@rrkc.nl  T 010 433 58 33.