Gepubliceerd op:

28 januari 2015

17 februari presentatie Sectoranalyse 2015


Op 17 februari 2015 om 12.30 uur overhandigt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zijn sectoranalyse aan de wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport. De Raad geeft ook een korte presentatie van de resultaten en conclusies van de sectoranalyse.

Programma
De presentatie vindt plaats in de Rotterdamse Schouwburg.

12.00u  | Inloop met koffie, thee en lichte versnapering
12.30u  | Aanvang presentatie, o.l.v. presentator Geert Maarse
13.30u  | Einde, met mogelijkheid na te praten

De sectoranalyse
Eens in de vier jaar publiceert de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een sectoranalyse: een inventarisatie van de stand van zaken en ontwikkeling in de Rotterdamse culturele sector. De Raad wil het college zo niet alleen correcte, actuele en volledige kennis over de sector leveren, maar ook aanbevelingen doen en inspireren voor de zogeheten Uitgangspuntenbrief.

Betrokkenheid culturele sector en makers
Voor de sectoranalyse inventariseerde en bundelde de Raad recent onderzoek naar kunst en cultuur, en analyseerde lokale en (inter)nationale ontwikkelingen in de culturele sector en daarbuiten. Verder organiseerde de Raad eenentwintig rondetafelgesprekken over de verschillende disciplines van de culturele sector en thema’s als Talentdoorstroming, Stadscultuur en Innovatie en Ondernemerschap.

Meer informatie
Voor vragen over de presentatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur: +31 (0)10 433 58 33 | rrkc@rrkc.nl.