Gepubliceerd op:

16 januari 2015

Stimuleringsfonds: ruim 7,3 miljoen euro voor cultuurinstellingen


(c) Pieter Kers, 2013

In 2015 en 2016 ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 52 jaarprogramma’s van culturele instellingen die actief bijdragen aan presentatie, kennisuitwisseling, reflectie, kritiek en onderzoek. Vanuit de deelregelingen Meerjarige programma’s en Activiteitenprogramma’s kent het fonds meer dan 7,3 miljoen euro toe. Met name een sterke platformfunctie en vernieuwende, agenderende programma’s werden door de commissies gewaardeerd.

Vanuit de Deelregeling Meerjarige programma’s zijn elf tweejarige programma’s gehonoreerd. Deze regeling is een subsidieregeling waarmee het fonds meerjarige programma’s ondersteunt die de kwaliteit van architectuur, vormgeving en e-cultuur bevorderen en de maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit een culturele invalshoek vergroten. De ondersteunde instellingen onderscheiden zich door hun (inter)nationale betekenis. Onder deze instellingen ook drie Rotterdamse instellingen (Archiprix, IABR en V2_)

Ruim 5,7 miljoen voor 11 meerjarige programma’s
De gehonoreerde aanvragen vertegenwoordigen samen een waarde van €5.727.528. De toegekende bedragen variëren van €250.000 tot €800.000. De aanvragen die het meest positief werden beoordeeld, zijn afkomstig van architectuur- en e-cultuurinstellingen.
De volgende instellingen zijn ondersteund:
Archiprix (€250.000)
Architectuur Lokaal (€260.710)1
Bureau Europa (€280.000)
IABR (€800.000)
Mediamatic (€600.000)
Next Nature (€366.800)
Sonic Acts (€550.000)
Steim (€520.018)
Submarine Channel (€600.000)
V2_ (€700.000)
Waag Society (€800.000)

Ruim 1,6 miljoen voor 41 activiteitenprogramma’s
Vanuit de Deelregeling Activiteitenprogramma’s ondersteunt het fonds voor het komende jaar 41 jaarprogramma’s. De gehonoreerde aanvragen vertegenwoordigen een waarde van €1.612.661. De toegekende bedragen variëren van €10.000 tot €90.000. De regeling stimuleert het aanbod van interdisciplinaire programma’s op het gebied van architectuur, vormgeving en e-cultuur of een combinatie van deze. Het fonds beoogt met de regeling instellingen en makers te ondersteunen en daarmee de infrastructuur voor de creatieve industrie te vergroten. Geografische spreiding van cultuur is daarbij een belangrijke doelstelling.

Architectuur
De volgende instellingen worden ondersteund:
Arcam (Amsterdam), Pakhuis de Zwijger (Amsterdam), Podium Architectuur / Pier K (Hoofddorp), Architectuurcentrum Hoorn, ABC architectuurcentrum Haarlem, Platform GRAS (Groningen), Arkfryslan (Leeuwarden), TOPOS (Maastricht), CBK Zeeland (Middelburg), Stroom (Den Haag), BAI/Bosch Architectuur initiatief (’s Hertogenbosch), SCHUNCK* Architectuur (Heerlen), AIA (Alkmaar), Airfoundation (Rotterdam), RAP (Leiden), CASA (Arnhem), ACN (Nijmegen), CAST (Tilburg), Architectuurcentrum Rondeel (Deventer), Architectuurcentrum Twente (Enschede), AORTA (Utrecht), FASadE (Amersfoort), Babel (Zaandam), Stichting De Stad (Dordrecht), Expodium (Utrecht), Stichting Bouwhuis (Apeldoorn), Stichting Euphrasia/Makeblijde (Houten)

E-cultuur
De volgende instellingen worden ondersteund:
Medialab /SETUP Utrecht, Vereniging Instrument Inventors Initiative (Den Haag), FIBER (Amsterdam), Transnatural (Amsterdam), Todaysart (Den Haag), Stichting Oddstream (Nijmegen) en Cinekid (Amsterdam)

Vormgeving
De volgende instellingen worden ondersteund:
MOTI (Breda), OPA (Arnhem), What Design Can Do (Amsterdam), De Monsterkamer (Amsterdam), Current Obsession (Amsterdam), Extrapool/Knust (Nijmegen) en TOP (Delft)

In 2015 onderneemt het fonds activiteiten om de beoogde infrastructuur van de instellingen te versterken.

De volgende sluitingsdatum voor de Deelregeling Activiteitenprogramma’s is 14 oktober 2015 en voor de Deelregeling Meerjarige programma’s is 15 april 2016.