Gepubliceerd op:

13 januari 2015

College en gemeenteraad vragen RRKC om advies over Collectiegebouw


Collectiegebouw Rotterdam, impressie.

Het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad hebben de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gevraagd een advies uit te brengen over de plannen voor het nieuwe collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen. De aanvraag betreft een advies over de inhoud van de plannen en de (financiële) implicaties voor het Cultuurplan.

In een brief aan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur stelde de gemeenteraad dat er inmiddels een stadsbrede discussie is ontstaan over het Collectiegebouw. Daarin lijkt de culturele component voor alsnog te  ontbreken. “… de plannen voor het nieuwe collectiegebouw zijn niet gewogen op inhoud, zoals nut en noodzaak voor de culturele infrastructuur of financiële implicaties ervan voor de Cultuurplanbegroting,” aldus de brief die door tien politieke partijen is ondertekend. Het college neemt deze adviesaanvraag nu over.

Implicaties voor het hele culturele veld
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur benadrukt al enige tijd dat het bij relatief grote ingrepen in of belangrijke beslissingen over de culturele sector belangrijk is om de (financiële) gevolgen voor het Cultuurplan en het hele  culturele veld in acht te nemen. Op de korte én de lange termijn. Dat geldt dus ook voor het Collectiegebouw en de relatief grote publieke investeringen die daarmee gepaard gaan. Het advies van de Raad is één van de adviezen en onderzoeken die de gemeenteraad voorgelegd zal krijgen, teneinde een beslissing over het Collectiegebouw te nemen.

Advies over culturele component
Inez Boogaarts: “Het is al langer bekend dat Museum Boijmans van Beuningen een groot gebrek aan adequate depotruimte en –mogelijkheden heeft en dat daar een oplossing voor moet komen. Andere Rotterdamse musea hebben soortgelijke problematiek. De RRKC vindt een onderzoek naar de noodzaak van een publiek depot in de vorm van een (private) collectiegebouw, de wijze waarop dit zich verhoudt tot de depotbehoefte bij andere Rotterdamse gemeentelijke musea én de (financiële) implicaties voor het Cultuurplan en het culturele veld dan ook belangrijk.”

De wethouder heeft de Raad gevraagd het advies in maart uit te brengen, nog vóór de definitieve besluitvorming over het Collectiegebouw. Naar verwachting neemt de gemeenteraad eind maart een beslissing over het financiële plan van het depot en het bestemmingsplan.

Voor meer informatie over dit advies, kunt u contact opnemen met Inez Boogaarts, directeur, of Camiel Vingerhoets, beleidsadviseur. rrkc@rrkc.nl  T 010 433 58 33.