Gepubliceerd op:

12 januari 2015

concept-adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur


Minister Jet Bussemaker

Middels een brief stuurde minister Jet Bussemaker op 6 januari haar concept-adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur aan de Kamer. Op 15 januari wordt deze concept-adviesaanvraag besproken in het overleg in de Tweede Kamer.

De brief bestaat uit twee delen. In het eerste deel vraag minister Bussemaker de Raad te adviseren over een agenda voor het cultuurbeleid. Het gaat in dit deel om ontwikkelingen die op de langere termijn de vraag naar en het aanbod van cultuur beïnvloeden. In het tweede deel stelt minister Bussemaker de Raad, met het oog op de financiering van cultuur in de periode 2017-2020, een aantal specifieke vragen over (groepen) instellingen.

De brief is hier terug te vinden.
De concept-adviesaanvraag leest u hier.

Het overleg in de Tweede Kamer is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.