Gepubliceerd op:

3 december 2014

RRKC rapportage samenwerking: college stelt voor om motie af te doen


Begin dit jaar vroeg het college van burgemeester en wethouders de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om te rapporteren over een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden in de Rotterdamse culturele sector. Dit n.a.v. de motie ‘Naar een cultuur van samenwerking’. Naar aanleiding van deze rapportage stelt het college nu aan de gemeenteraad voor om de motie af te doen. 3 december wordt de rapportage in de commissie ZOCS besproken.

In november 2012 heeft de Rotterdamse gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling van het Cultuurplan 2013-2016 de Motie ‘Naar een cultuur van samenwerking’ aangenomen. Hierin wordt het college verzocht te rapporteren over het verloop van nieuwe samenwerkingsverbanden, halverwege de looptijd van de Cultuurplanperiode. Het college vroeg de RRKC vervolgens voor een aantal van deze nieuwe samenwerkingen deze rapportage uit te voeren.

Samenwerkingsverbanden
Ter afdoening van de motie voerde de Raad gesprekken met de volgende samenwerkingspartners:

  • WMDC, Codarts, De Doelen, Bird, SKVR en Music Matters
  • Residentie Orkest en RPHO
  • Rotterdams Wijktheater en Cultuurwerkplaats IJsselmonde
  • Operadagen Rotterdam en Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival

Samenwerking als onderdeel van tussentijdse evaluatie
Een aantal andere samenwerkingsverbanden is geëvalueerd als onderdeel van de tussentijdse evaluatie van deze instellingen. Dit geldt voor de beeldende kunstinstellingen MAMA, Witte de With en TENT, de samenwerkende partners van Theater Rotterdam, het Maritiem Museum en Het Havenmuseum en Museum Rotterdam en het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam.

Rapportage Samenwerking
Op 1 september 2014 diende de Raad de rapportage in bij de dienst Sport en Cultuur. De Raad beschrijft hoe samenwerking bij de instellingen van het Kunstblock en de beeldende kunstinstellingen achter 100% Hedendaags resulteert in een groter publieksbereik. Ook leidt samenwerking soms tot een diverser aanbod, zoals bij instellingen als De Doelen en Grounds. Zij laten geregeld events van beginnende organisaties plaatsvinden op hun podia. Bij initiatieven als de Muziekcoalitie en de samenwerking van Ro Theater en Productiehuis Rotterdam in Theater Rotterdam kan samenwerking op termijn zorgen voor een nieuwe doorstroom van jong (professioneel) talent naar de kunstvakopleidingen en professionele gezelschappen.

1000_14_225_Reader Rapportage Samenwerking in de Rotterdamse culturele sector RRKC september 2014

Voorstel tot afdoen motie en bespreking ZOCS
Naar aanleiding van deze rapportage stelde het college voor de motie af te doen. De raadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS) zal op 18 maart 2015 (o.v.b) de motie behandelen in de commissievergadering.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Rapportage Motie Samenwerking kunt u zich wenden tot Reinier Gerritsen: rgerritsen@rrkc.nl.