Gepubliceerd op:

3 december 2014

Adviescommissie voor Rotterdams popinitiatief bekend


De commissie van externe deskundigen voor het Rotterdamse popadvies is bekend. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft Rento Zoutman, Arjen Davidse, Dirk de Clippeleir en Odilia Arlaud benoemd tot commissielid. Zij gaan samen met RRKC-leden Willemijn Zwiep en Ulrike Söbbeke alle plannen beoordelen die bij de gemeente worden ingediend voor een popinitiatief.

In oktober deed de gemeente de oproep plannen in te dienen voor het realiseren van een middelgroot poppodium in Rotterdam. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is gevraagd de aanvragen te beoordelen op inhoudelijke kwaliteit, financiële en organisatorische stabiliteit en haalbaarheid. De RRKC kijkt uit naar een grote variëteit aan plannen en benadrukt, net als de wethouder, dat alle popinitiatieven zullen worden meegenomen in de beoordeling.

Samenstelling
De speciale adviescommissie van de RRKC gaat alle binnengekomen plannen vanaf 19 december beoordelen. De Raad selecteerde daarvoor deskundigen die over een specifieke expertise in het poplandschap beschikken, uiteraard van (pop)muziek houden, Rotterdam kennen en bereid zijn tijd en aandacht aan dit complexe adviestraject te besteden. De commissie bestaat uit de volgende leden:

Odilia Arlaud: business controller bij Thauris, Rotterdammer, eerder o.m. zakelijk leider ad interim HipHopHuis.

Dirk de Clippeleir: directeur Ancienne Belgique, Brussel en voorheen o.m. werkzaam bij Universal Music.

Arjen Davidse: artistieke leiding inHolland Music Academy, Haarlem; voorheen Bureau Promotie Podiumkunsten, Muziek Centrum Nederland en Nationaal Popinstituut.

Rento Zoutman: partner bij onderzoek- en adviesbureau DSP-groep. Ruime ervaring met advies in cultuur, waaronder de Rotterdamse popsector, en auteur van landelijke publicaties popmuziek en gemeentelijk beleid.

Rotterdamse RRKC-leden Willemijn Zwiep en Ulrike Söbbeke nemen ook zitting in de commissie.

Werkwijze
De commissie komt 11 december voor het eerst bijeen en spreekt daarna met verschillende spelers in het culturele veld om zich goed op de verschillende invalshoeken voor te bereiden. Met onder meer Rotterdamse organisatoren, jongeren met kennis van de Rotterdamse popsector en andere deskundigen. Na de deadline voor het indienen van plannen (vrijdag 19 december om 12.00 uur) krijgen alle initiatiefnemers de mogelijkheid om hun plan kort te presenteren op www.rotterdam.nl/poppodium. De commissie maakt een selectie van maximaal drie voorstellen en geeft  begin februari haar advies hierover aan het college van burgemeester en wethouders.

Shortlist van popinitiatieven
De indieners van de geselecteerde plannen mogen hun plannen verder uit werken. Zij krijgen bovendien de gelegenheid de plannen toe te lichten in een pitch.  Rond 1 juni volgt het definitieve advies van de RRKC aan het college.

Meer informatie
Voor meer informatie over de commissie en de advisering over het Rotterdamse popinitiatief, kunt u contact opnemen met Reinier Gerritsen: rgerritsen@rrkc.nl. Ga voor meer informatie over de oproep van de gemeente Rotterdam naar: http://www.rotterdam.nl/poppodium.