Gepubliceerd op:

2 december 2014

Johan Simons verbindt zich aan Theater Rotterdam


Johan Simons, één van de meest toonaangevende theater-en operaregisseurs, verbindt zich vanaf 1 januari 2017 aan Theater Rotterdam; de noemer waaronder Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg, Wunderbaum en Productiehuis Rotterdam samenwerken. Simons zal samen met de directies en de toekomstig artistiek leider van het Ro Theater, een nieuw model stadstheater ontwerpen. Dit maakte hij vandaag, in aanwezigheid van Koningin Máxima, bekend bij het in ontvangst nemen van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs.

Nieuw stadstheater
Geboren en getogen in Heerjansdam en opgeleid aan de Rotterdamse Dansacademie, wil Simons zowel het belang van theater voor de stad Rotterdam, als de betekenis van de stad voor het theater vormgeven. Samen met Simons ontwikkelen de partners van Theater Rotterdam een nieuwe structuur, waarin gezelschap, collectief en schouwburg één geheel vormen. Talentontwikkeling speelt hierin een centrale rol. Dit nieuwe stadstheater start in de Cultuurplanperiode 2017-2020 met Simons als artistiek directeur. De eerste stappen op bestuurlijk niveau zijn gezet.

Versterkende coproducties
Simons combineert zijn inzet voor Theater Rotterdam, met het artistiek leiderschap bij NTGent. Tevens is hij tot oktober 2017 intendant van de Ruhrtriënnale. Coproducties met deze prestigieuze partners, bieden kansen voor Rotterdam en de talenten die Simons zal gaan begeleiden.
Johan Simons: “Ik ben blij met de moedige stap die de Raden van Toezicht en directies van de
onder Theater Rotterdam samenwerkende organisaties zetten om tot een voor Nederland uniek
stadstheater te komen. Samen met alle betrokkenen en de nog aan te trekken artistiek leider
voor het Ro Theater wil ik daaraan mijn energie geven en tegelijkertijd zou ik de nieuwe artistiek leider van het Ro Theater willen begeleiden en voorbereiden op het toekomstige artistiek directeurschap van deze nieuwe organisatie.”

Tagsfondsen