Gepubliceerd op:

2 december 2014

The Art of Impact: kunstprojecten met een maatschappelijk effect


Op 1 december 2014 start The Art of Impact. Dit programma onderzoekt en stimuleert bestaande en nieuwe kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben. Hoe kan kunst verschil maken voor een leefbare wijk & stad, energie & klimaat, zorg, welzijn & life sciences en circulaire economie? Minister Bussemaker heeft hiervoor € 7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de komende twee jaar.

Minister Bussemaker: “Kunst, cultuur én samenleving hebben elkaar nodig. Niet alleen omdat het ons inspiratie biedt en bijdraagt aan onze identiteit. Ook omdat kunstenaars hun werk vaak concreet inzetten om de wereld beter, mooier, schoner en leefbaarder te maken.”

The Art of Impact richt zich op initiatieven die kunst en maatschappij verbinden en roept kunstenaars, ontwerpers, bemiddelaars, culturele instellingen én opdrachtgevers van binnen en buiten de culturele sector op om plannen in te dienen die de relatie tussen de kunsten en andere maatschappelijke domeinen verkennen, versterken en beter zichtbaar maken.

The Art of Impact is een samenwerking van het ministerie van OCW met de zes publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds.

Meer informatie is te vinden op www.theartofimpact.nl