Gepubliceerd op:

5 november 2014

Opnieuw Nederlandse successen in Creative Europe/MEDIA


Cinemart in volle gang tijdens het International Film Festival Rotterdam 2014

De Europese Commissie publiceerde de resultaten van een aantal oproepen van het subprogramma MEDIA binnen Creative Europe.

Nederlandse aanvragers waren opnieuw succesvol met bijdragen voor het International Short Film Festival, vier filmprojecten in ontwikkeling, de coproductiemarkt Cinemart van het International Filmfestival Rotterdam en vijf Nederlandse trainingsinitiatieven, waaronder Cinekid Lab en IDFAcademy.

Festivals
Voor de oproep Steun voor Festivals werden meer aanvragen ingediend dan verwacht. Het aantal aanvragen dat niet voldeed aan de minimumeisen was echter hoog: 22% viel af voor deze deadline. Eén van de oorzaken hiervoor lijkt de nadruk op publieksontwikkeling, één van de speerpunten van het Creative Europe programma. De verwachting is dat de Europese Commissie de richtlijnen voor deze oproep op onderdelen zal aanpassen.

Ontwikkeling 
Voor de oproep Steun voor Ontwikkeling van Individuele Projecten werden vier van de zes ingediende projecten van Nederlandse filmproducenten geselecteerd. Een goede score, aangezien slechts 20% van alle ingediende projecten uit Europa werd gehonoreerd. De geselecteerde aanvragen kwamen uit 27 landen. In totaal werden uit 32 landen aanvragen ingediend: 13% animatie- , 35% creatieve documentaire- en 52% fictie-projecten. 64% van de ingediende projecten zijn bedoeld voor bioscoop, 30,6% voor televisie en slechts 4,6% voor digitale platforms.

Markten
Uit Nederland ontvangt Cinemart, onderdeel van het International Film Festival Rotterdam, twee ton euro uit de oproep Steun voor Filmmarkten. Cinemart was de enige aanvrager uit Nederland voor deze oproep. Twintig van de 29 geselecteerde projecten zijn Europese of internationale coproductiemarkten. Verder werden vijf online tools geselecteerd en vier promotionele activiteiten die zorgen voor de circulatie en zichtbaarheid van Europese films op internationale markten.

Training
Maar liefst vijf Nederlandse trainingsinitiatieven voor professionals in de audiovisuele sector ontvangen steun vanuit de oproep Steun voor Training, waaronder Cinekid Lab en IDFAcademy. Van de 114 aanvragen uit heel Europa werden 59 trainingen geselecteerd die het gehele audiovisuele productieproces beslaan; van scriptschrijven en ontwikkeling tot productie, post-productie, commercialisering en circulatie van diverse audiovisuele content (film, documentaire, animatie, multimedia, televisie, video-games).

Meer informatie
Voor een toelichting op de resultaten en advies bij nieuwe aanvragen kunt u terecht bij de Creative Europe Desk NL | DutchCulture

NB. bericht overgenomen van DutchCulture.