Gepubliceerd op:

28 oktober 2014

Uitwerking brief Talentontwikkeling minister Bussemaker


Donderdag 23 oktober 2014 heeft minister Bussemaker haar uitwerking van de brief over talentontwikkeling (‘Ruimte voor talent’ van 28 augustus jl.) verzonden aan de Tweede Kamer. De kunstsector was blij met de visie van de minister op talentontwikkeling zoals omschreven in “Ruimte voor talent”, maar voorzag in de door haar voorgestelde uitwerking meer bureaucratie en te weinig meerwaarde voor de groep waarvoor het was bedoeld: nieuw aankomend talent.

Een alternatief voorstel, opgesteld door de kunstsector zelf en ondertekend door 365 kunstenaars en instellingen, en ​bovendien ondersteund door een breed gedragen motie van D66 en SP, heeft tot nieuw overleg geleid met Kunsten ’92, makers, fondsen, expertisecentra en brancheorganisaties, vanuit de diverse branches.  In de komende jaren zal het kabinet in totaal vijf miljoen euro vrijmaken voor de ontwikkeling van nieuw talent; dat wil zeggen niet alleen talent dat zijn eerste stappen zet na een kunstvakopleiding, maar ook talent dat een carrièreswitch maakt. De uitvoering van het talentenbudget en de coaching ligt bij de cultuurfondsen. Op 3 november vindt in de Tweede Kamer een debat plaats, waarna de verdere uitvoering in gang zal worden gezet.

Lees hier de brief van minister Bussemaker.