Gepubliceerd op:

15 oktober 2014

Governance Code Cultuur | Enquête


Een jaar geleden werd de Governance Code Cultuur van Cultuur-Ondernemen gepresenteerd aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Om inzicht te krijgen in hoe in de praktijk met de code wordt gewerkt en tegen welke bestuurlijke vraagstukken organisaties aanlopen heeft Cultuur-Ondernemen een enquête opgesteld. De enquête is bedoeld voor leden van het bestuur, de directie en de raad van toezicht. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. Graag geeft de RRKC gehoor aan de oproep deze enquête onder de aandacht te brengen.

De enquête vindt u hier.