Gepubliceerd op:

1 oktober 2014

RRKC beoordeelt voorstellen voor nieuw popinitiatief


De gemeente Rotterdam roept initiatiefnemers op om met plannen te komen “voor een middelgroot poppodium en daarmee continuïteit in de programmering te bewerkstelligen”. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zal deze voorstellen beoordelen op artistieke kwaliteit, financiële en organisatorische stabiliteit en haalbaarheid. Ook wordt gekeken naar de positionering in het regionale en landelijke veld. 

In een eerste fase selecteert de RRKC de drie beste plannen. De selectie wordt 1 februari 2015 aan de wethouder bekend gemaakt. Vervolgens krijgen de drie initiatiefnemers de gelegenheid hun plannen verder door te rekenen en hun ideeën te presenteren. Van belang is o.m. een gezonde exploitatie in relatie tot een aansprekend programma en publieksbereik en –beleving.

Deadlines

Indienen van de plannen kan tot vrijdag 19 december 2014, 12.00 uur. De eerste selectie wordt 1 februari 2015 aan de wethouder bekend gemaakt. De geselecteerde initiatiefnemers hebben vervolgens tot 1 april 2015 de gelegenheid de plannen verder uit te werken. De RRKC brengt 1 juni 2015 het eindadvies uit.

Meer informatie via: http://www.rotterdam.nl/product:poppodium